• Varme og tørke sommeren 2018 førte blant annet til dårligere avlinger hos bøndene på Klepp. Jan Inge Haga

Varmere og tørrere somre krever tiltak

LEDER: Somrene vil bli varmere og tørrere i framtiden. Det vil kreve tiltak som demper følgene.