Eggdonasjon: Høyre kan avslutte selvplagingen

LEDER: Norge er for lengst kommet forbi det stadiet der en familie bestod av en mann, en kone og barn de var biologiske foreldre til.

Tina Bru og Høyres kvinneforum går inn for at landsmøtet skal si ja til eggdonasjon i helgen.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Skritt for skritt har vi regulert oss ut av slike moralsk-definerte standarder, som har fått støtte av lovgivningen. Ofte er det skjedd i grevens tid. Først i 1972 ble den såkalte konkubinatbestemmelsen i straffeloven opphevet. Den gjorde det straffbart å være samboer uten å være gift. i dag er samboerskap en av de vanligste familieformene. I perioden 2014–16 var for eksempel 37 prosent av befolkningen i gruppen 30–34 år samboere, ifølge Statistisk sentralbyrå. Blant de under 30 er samboerformen vanligere enn å bo sammen som gifte.

Les også

Det er ikke sånn at loven fra 1902 ikke er endret. Samboerskap (konkubinat) var straffbart helt fram til 1972: «Den, som trods Paatalemyndighedens Advarsel, fortsætter et offentlig Forargelse vækkende samliv i utugtig Omgjængelse med en Person af det andet Kjøn, straffes med Bøder eller Fængsel i indtil 3 Maaneder.»

Rettssaler og fengsler kunne altså vært stappfulle med folk som levde ulovlig sammen, dersom vi ikke hadde endret loven. Samme år ble også bestemmelsen som satte forbud mot seksuelt samkvem mellom menn opphevet.

Siden er det blitt mulig for homofile å gifte seg, men vitenskapen har også gjort sjumilssteg. I tillegg til de gamle moralske spørsmålene, støter vi på store etiske dilemmaer, ikke minst innen legevitenskapen. Det er ikke nødvendigvis sånn at alt som er mulig skal være lov. Teknologi kan ikke bestemme hvordan vi skal ha det, og noen ganger er det svært viktig å stå opp mot forskning på ville veier.

Men medisinske nyvinninger har økt muligheten for barnløse de siste tiårene. Dette har i hovedsak vært et gode. I debattene blir det ofte sagt at det ikke er en menneskerett å få barn. Neivel, men det kan være en menneskerett å få ta del i legevitenskapens framskritt.

Før valget i fjor var det relativt enkelt for Høyre å utsette spørsmålet om partiets standpunkt i eggdonasjonsspørsmålet. Det var om å gjøre å ikke støte noen potensielle regjeringspartnere. I helgen har de landsmøte igjen, og nå er det ingen grunn til å vente. Statsministerens parti bør avslutte selvplagingen og gå inn for å tillate eggdonasjon. Rogalandsrepresentanten Tina Bru, som også er leder for Høyres kvinneforum, har lenge vært en talskvinne for dette. Forhåpentlig har hun flertallet i partiet med seg, selv om både programkomiteen og partiledelsen setter foten ned.

Følger partiet sistnevnte linje, vil spørsmålet komme opp igjen og igjen, helt til det blir lovlig. Virkeligheten, blant annet muligheten til å gjøre dette i andre land, vil innhente partiet. Etter hvert vil også KrF måtte innrette seg, riktignok motstrebende, etter virkeligheten. I mellomtiden kan Høyre legge opp til et bredt, viktig og riktig stortingsvedtak som parkerer dette spørsmålet.

Publisert: