• Fidjeland i Sirdal er et svært attraktivt hytteområde. Da er det ekstra viktig at lokale folkevalgte ikke opptrer på en måte som kan svekke tilliten, mener Aftenbladet. Jon Ingemundsen

Aftenbladet mener: I kommuner med få innbyggere er det tette forhold, på godt og vondt. Derfor er det noen ganger nødvendig med kontroll utenfra.

Leder: I kommuner med få innbyggere er det tette forhold, på godt og vondt. Derfor er det noen ganger nødvendig med kontroll utenfra.