• Kristin Østebø Kvie og barn i Havglimt barnehage. Jon Ingemundsen

Nok voksne, hele dagen

LEDER: Ni av ti barn mellom ett og fem år går i barnehage. De skal ha gode og trygge dager.