• Pål Christensen

Skolen skal være for alle

Irene Dahle mener at ungdom blir deprimerte og stressa på grunn av altfor stor arbeidsbelastning på skolen. Sånn skal det ikke være.