Nordisk styrketrening

AFTENBLADET MENER: Uten noen spesiell form for oppmerksomhet har det nordiske forsvarssamarbeidet blitt styrket og utvidet de siste årene. Nylig er ytterligere avtaler undertegnet.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg under Nato-øvelsen Trident Juncture i 2018. Nå knyttes også sterkere nordiske bånd innen forsvarssektoren.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Det er ikke mer enn en drøy måneds tid siden de nordiske landene samlet seg om en erklæring om å styrke egen forsvarsevne og inngå et sterkere samarbeid både i fred, i kriser og i mulige konflikter. Intensjonene handler ikke bare om militær styrke, men omfatter også cybersikkerhet samt andre former for samfunnssikkerhet og beredskap.

Forsvarssamarbeidet vekker ikke så stor oppmerksomhet. Her ligger også noe av det spesielle med denne typen samarbeid i Norden; det er svært lite kontroversielt. Den nordiske fellesskapstanken står sterkt i befolkningen i alle de nordiske landene.

Etter den siste avtaleinngåelsen har Sverige, Danmark og Norge inngått en avtale om samordning av operasjoner i det sørlige Skandinavia. En lignende avtale gjelder allerede for Nordkalotten.

Visst er fortsatt det nordiske politiske samarbeidet slik vi kjenner det fra Nordisk Ministerråd og Nordisk råd viktig. Men det vekker ingen spesiell begeistring, og blir bare i liten grad videreutviklet. Samarbeid som handler om forsvars og sikkerhetspolitikk er blitt den nye og langt mer dynamiske delen av det nordiske fellesskapet. Samarbeidet skjer via NORDEFCO, Nordic Defence Cooperation. Det er en organisasjon få overhodet har hørt om.

Les også

Er tiden moden for en nordisk forsvarskommisjon?

Les også

Bombeflyet B-52H til øvelse i Norge

Det utvidede forsvarssamarbeidet skal ikke erstatte verken EU eller Nato, men kan på ulike måter heller bidra til å styrke også både Europa og det transatlantiske samarbeidet. Både EU og Nato ser fordeler med at Norden samarbeider tettere.

Direktøren for Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Ulf Sverdrup, skriver i en kronikk i Dagens Næringsliv at det utvidede forsvarssamarbeidet også åpner for ulike samarbeidsavtaler der de ulike nordiske landene deltar på ulikt vis. På denne måten kan avtalene for eksempel også lette Sveriges og Finlands kontakt med Nato.

Nordisk forsvarssamarbeid har en historie der mye har mislyktes.

Når samarbeidet nå har fått en annen karakter skyldes det også et forsterket og mer tydelig globalt trusselbilde, samtidig som ny og forbedret teknologi nødvendiggjør et tettere samarbeid. Det er et økende behov for et sterkt og strategisk nordisk samarbeid gjennom NORDEFCO. Derfor er det gledelig at dette samarbeidet later til å fungere, og at det kan lykkes. Det tjener alle på.

Publisert: