Rettferdig klimapolitikk

AFTENBLADET MENER: Klimapolitikken må innebære at de som står for de største utslippene, også er de som må betale mest for dette.

Jonas Gahr Støre deltok i fjor høst på klimatoppmøtet i Glasgow.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

I sommer har vi sett flere kraftige hetebølger i Europa. Spesielt land i Sør-Europa har blitt hardt rammet. Blant annet har tusenvis av mennesker måttet evakuere fra den franske atlanterhavskysten på grunn av kraftige skogbranner.

Også i Portugal, Storbritannia, Hellas og Italia har temperaturene kommet opp mot og over 40 grader.

Vi får mer ekstremvær, som hetebølgene i Sør-Europa, av et varmere klima, ifølge klimaforskere. Det fører til menneskelige lidelser, tap av natur og dyreliv og det påvirker produksjonen av mat i viktige landbruksområder.

En ny EU-studie NRK viser at 1,3 millioner nordmenn er klimaskeptikere, og en fjerdedel av oss tror ikke at det er menneskelig aktivitet som påvirker klimaendringene. Nordmenn tror mindre på klimaendringer enn folk flest gjør i andre europeiske land.

Truls Tunby Kristiansen, førsteamanuensis ved institutt for samfunnsvitenskap på UiT – Norges arktiske universitet, sa til NRK at selv om nordmenn generelt sett har høy tillit til forskning, «blir tilliten til forskning lavere når konklusjonen av forskningen er at man må ofre noe».

I studien kom det også frem at vi er minst tilbøyelig til å endre atferd eller gi litt av vår inntekt, for å bidra til tiltak som kan forhindre klimaendringer. Og vi er dårligst på å gå, sykle og reise kollektivt.

Det er selvfølgelig vanskelig å vite hvorfor det er sånn. Men forskerne spekulerer i at det kan skyldes både at vi er avhengige av oljeindustrien og at vi som et rikt land har tillagt oss noen vaner vi ikke ønsker å gi slipp på.

Spesielt de som har aller mest. Ifølge World Inequality Lab slipper de aller rikeste i Norge ut 16 ganger så mye klimagasser hvert år som den halvparten av befolkningen med dårligst råd.

Klimagassutslippene er ikke bare ulikt fordelt med høye utslipp fra rike land i nord og lave fra fattige land i sør. Disse tallene viser at det i tillegg er store forskjeller innen hvert enkelt land og region.

Høye avgifter og reguleringer som er allmenne og som griper inn i hverdagen til folk flest, vil ramme de som allerede har minst og de som allerede lever et liv der de står for små mengder klimagassutslipp.

I praksis betyr dette at det mest sannsynlig må føres en klimapolitikk som innebærer at de som står for de største utslippene, også er de som må betale mest for dette. Ellers vil ikke denne politikken få stor nok oppslutning.

Publisert: