Kraftmarked på randen av kollaps

AFTENBLADET MENER: Det er fare for kollaps i kraftmarkedet i Europa. Det bør vi være bekymret for.

Det handles med strøm både i det fysiske og finansielle markedet.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Alle de nordiske landene har et felles kraftmarked, både fysisk og finansielt. Gjennom overføringsforbindelsene og sammenkobling av børser er Norden også integrert fysisk og finansielt med det europeiske kraftmarkedet.

Den fysiske krafthandelen skjer på Nord Pool på Lysaker, mens den finansielle krafthandelen i Norden skjer på børsen Nasdaq Commodities i Stockholm.

Det fysiske markedet handler om å sørge for at produksjon og forbruk henger sammen, og det kjøpes og leveres kraft her og nå. Det finansielle markedet handler, derimot, om kjøp eller salg av kraft for levering i fremtiden. Aktørene i markedet vedder på hva prisene blir i framtiden.

Egentlig skal dette markedet sørge for at kraftselskapene har oversikt over prisene over en lengre periode, noe som gjør planleggingen enklere. Men når markedet er så ustabilt som det er nå, kan det være svært risikofylt.

Nasdaq-børsen stiller krav om at de som er med i handelen skal ha nok penger som sikkerhet for veddemålene de inngår. Dette kalles marginkrav.

Hvis selskapene ikke betaler inn disse marginkravene kan Nasdaq slå dem konkurs. Usikkerheten i energimarkedet har økt marginkravene. Det er derfor en økt fare for at den som taper på disse kontraktene ikke klarer gjøre opp for seg.

I helgen gikk derfor regjeringene i både Sverige og Finland inn med likviditetsgarantier til selskapene på henholdsvis 250 og 100 milliarder kroner. Ifølge Sveriges finansminister Mikael Damberg var dette for å «unngå en finanskrise».

Da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen la fram sine forslag for tiltak i energimarkedet onsdag, var også ett av dem å hjelpe selskapene med likviditetsgarantier.

Helge Haugane, Equinors direktør for gass og energi, advarte denne uken i et intervju med Bloomberg om kollaps i det finansielle europeiske energimarkedet, dersom myndighetene ikke stiller med 1500 milliarder dollar i likviditet.

1500 milliarder dollar er en enorm sum penger. Og det vil komme på toppen av alle de andre økonomiske tiltakene europeiske myndigheter må sette inn for at folk ikke skal fryse i vinter og for at selskaper ikke skal gå konkurs.

Men frykten er at hvis statene ikke stiller opp med milliarder i garantier, vil dette kunne føre til en ny finanskrise og «en industrikrise av historiske dimensjoner».

Det er det grunn til å være bekymret for.

Publisert: