Innrømmelse langt på overtid

AFTENBLADET MENER: Det satt altfor langt inne for regjeringen å innrømme at utbyggingen av vindkraft på Fosen utgjør et menneskerettighetsbrudd for samene.

Reineierne på Fosen var invitert til frokost hos statsminister Jonas Gahr Støre fredag.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Det har gått mer enn 500 dager siden Høyesterett fastslo at konsesjonen til de to vindkraftanleggene Storheia og Roan på Fosen var ugyldig, siden utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter.

For mindre enn en uke siden sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at regjeringen skulle starte en utredning, og at denne kunne ta minst ett år.

Målet for prosessen i departementet har vært å sikre en løsning der driften av vindkraftverkene kan opprettholdes samtidig som reindriftens rettigheter ivaretas.

Etter en uke med demonstrasjoner mot regjeringen, kom endelig beklagelsen fra Aasland overfor reindriftssamene på Fosen.

Statsråden sier nå at han ikke mener at det er tilfredsstillende at prosessen har tatt så lang tid, og at regjeringen ønsker å finne en løsning så fort som mulig.

Fredag innrømmet også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at dommen slår fast at konsesjonene, sånn som de er gitt, krenker de rettighetene som samene har, etter de konvensjonene vi skal følge, og at det er et brudd på menneskerettighetene.

En av lederne for aksjonistene, Ella Marie Hætta Isaksen, sa da hun annonserte at demonstrasjonen skulle avsluttes fredag at hun ikke tror det hadde kommet en beklagelse fra regjeringen dersom de ikke hadde aksjonert. Og det har hun nok helt rett i. Aksjonene har skapt gjennombruddet.

Regjeringen hadde helt klart undervurdert hvor stor støtte samene skulle få i den norske befolkningen og hos potensielle velgere.

Måten regjeringen har opptrådt på i denne saken har ikke vært særlig tillitvekkende, noe som har skapt støy både innen- og utenlands. Uroen hadde bare fortsatt dersom en beklagelse ikke hadde kommet.

Regjeringen har nok ennå et håp om at vindturbinene ikke må rives.

For regjeringen er det svært viktig at det blir en slik løsning. Ellers vil det bety at den store vindkraftutbyggingen de ser for seg over hele Norge kan bli svært problematisk. For reindrift foregår i nesten 140 av landets kommuner, på et areal som utgjør rundt 40 prosent av landarealet i Norge.

«La det ikke blir stille etter dette,» sa Isaksen fredag, og la til at aksjonistene er klare igjen hvis regjeringen ikke gjør jobben sin. Kravet deres er fremdeles at vindturbinene må rives.

Dette blir ingen enkel jobb, men demonstrasjonene har i det minste sørget for at det nå kan bli fortgang i en prosess som skulle startet for lenge siden.

Publisert: