Tydelig politikk i Stavanger

AFTENBLADET MENER: Med ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) i spissen markerer posisjonen i Stavanger hva de mener er god, sosial politikk. Bærer lyden helt til regjeringskvartalet?

Torsdag la flertallskameratene i Stavanger kommune fram neste års budsjett.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Ordfører Kari Nessa Nordtun og de seks samarbeidspartiene har lagt fram budsjettet for Stavanger kommune for neste år. Det er et budsjett med en tydelig politisk profil. Noe det står respekt av, når hele seks partier har blitt enige, og alle skal ha sitt – Ap, Sp, SV, MDG, Rødt og Folkets Parti.

Det er dessuten befriende, både fordi de politiske prioriteringene er tydelige og dermed enkle å være enig eller uenig i, og fordi det står i rak motsetning til regjeringens fomlende og mumlende forsøk på det samme.

Profilen er først og fremst sosialdemokratisk, der de offentlige tjenestene er det som skal trygge innbyggerne, der velferdsordningene skal komme alle til gode, og der forskjellene mellom folk blir forsøkt gjort mindre gjennom disse. Eller opplevd mindre, som de selv sier.

Og ikke uventet øker dermed pengebruken fra kommunedirektøren sitt budsjettforslag. Flertallet plusser på med rundt 100 millioner. De mener de har råd til det, blant annet fordi de tror skatteinngangen vil bli god. Eiendomsskatten reduseres, men består, og flertallet bruker penger fra kommunens fond. Fremdeles mener de at de har nok penger på bok til å være rustet for trangere tider i årene framover.

Kommunedirektøren tenker nok sitt om dét.

De satser på gratis skolemat til flere, fortsette å bruke mer penger på eldreomsorg og hjemmetjenester – det siste helt nødvendig, bare for å holde tritt med hvor mange eldre vi etter hvert blir, og vil ha fortgang i å få på plass flere kommunale boliger. Og de setter inn det vi kan kalle et akutt tilbud på hjelp til tannhelse for de som trenger det mest.

Når frivillige organisasjoner som Røde Kors, Bymisjonen, Idretten, Blå Kors og Varmestuens venner får mer penger i sin retning, er det en fin gest som markerer hvor viktig også frivilligheten er i hverdagslivet.

Men også i Stavanger er det svært usikkert om velgerne vil gi posisjonen fornyet tillit neste år. Det gjelder særlig Folkets parti, der velgerne rett og slett er borte. Tradisjonelt går velgerne i Stavanger helst for et lyseblått Høyre-styre, og lar ikke Ap styre særlig lenge om gangen. Og for samme Ap sin del, er de helt avhengig av å klare å distansere seg fra egen, for tiden dypt upopulære regjering.

Viljen til en tydelig sosial profil på stavangerbudsjettet er ikke bare å tale den sittende regjeringen midt imot, det er å rope høyt. Velgere kan like eller mislike det, men de vet i det minste hva de får.

Publisert: