• Fra en av mange debatter om kommunesammenslåing i fjor vår. Fra venstre Christine Sagen Helgø (H, Stavanger), Pål Morten Borgli (Frp, Sandnes), Cecilie Bjelland (Ap, Stavanger) og Eirik Faret Sakariassen (SV, Stavanger) Jon Ingemundsen

Nedslående rapport om folkeavstemningene

LEDER: Det er avdekket store svakheter ved kvaliteten på folkeavstemningene om kommunesammenslåinger i fjor. Dette kunne fort blitt en katastrofe for renommeet til det norske folkestyret.