Vi må snakke om selvmord

LEDER: Selvmord tar seks ganger flere liv i Norge enn trafikkulykker. Dette er et folkehelseproblem vi må tørre å være mer åpne om.

  • Leder
Publisert: Publisert:
Første juledag tok forfatteren og kunstneren Ari Behn livet sitt. Åpenhet rundt selvmord er viktig, for selvmord er et alvorlig samfunnsproblem, skriver Aftenbladet.
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Ari Behn valgte å ta sitt eget liv første juledag. Hans egen familie og kongefamilien valgte åpenhet om selvmordet helt fra den første meldingen de sendte ut. Reaksjonene på denne åpenheten har vært nesten utelukkende positive, og Aftenbladet slutter seg til dem som sier at selvmord er et for stort samfunnsproblem til at det kan få lov å være et tabu.

Årlig tar mer enn 600 personer sitt eget liv i Norge. 3 av 4 er menn. Og antallet har økt de siste årene. Til sammenlikning mistet 120 personer livet i trafikkulykker i Norge i 2018. Og antall drepte i trafikken viser en langvarig og gledelig nedgang. En viktig årsak til det, er at samfunnet har investert tungt i tiltak som forebygger alvorlige ulykker.

Et annet område som kan være en inspirasjon, er det nasjonale arbeidet som er gjort for å hindre dødsfall på grunn av hjertesykdommer. Også her er det forebyggende elementet helt sentralt, altså livsstils- og kostholdsråd som har gitt effekt på hele befolkningen.

Det må være et mål å gjennomføre en nasjonal dugnad for å redusere antall selvmord. Da er det nødvendig å jobbe langsiktig og på mange ulike felt.

Da Norge fikk et nasjonalt program for å forebygge selvmord i 1993, var vi det andre landet i verden etter Finland. To år etter kom den første handlingsplanen mot selvmord. I 2008 kom retningslinjer for å forebygge selvmord i psykisk helsevern, og i 2014 den hittil siste handlingsplan mot selvmord og selvskading. Nylig vedtok Stortinget å utarbeide en ny handlingsplan.

Les også

Da Øystein forsvant

Flertallet av dem som tar livet sitt, er ikke i aktiv kontakt med helsevesenet i tiden før selvmordet. Det er en indikator på at samfunnet ikke evner å fange opp dem som sliter. Mange selvmord kommer som lyn fra klar himmel, selv for mennesker som har hatt nær kontakt med den avdøde. Investerer vi nok i det psykiske helsevernet? Burde det være lettere å få noen å snakke med?

Det er av stor betydning for den psykiske helsen at folk opplever mening i hverdagen. En meningsfull jobb, at man betyr noe for andre. At man blir sett, godtatt og verdsatt for den man er.

Det er trolig for enkelt å si at svaret er å utdanne flere fagfolk innen psykisk helse. Og det er heller ikke realistisk å forhindre alle selvmord. Men vi må spørre oss hva det kan skyldes at så mange finner livet uutholdelig.

Ari Behns selvmord har gitt oss som samfunn en anledning til å ta en prat med oss selv.

Publisert: