Aftenbladet mener: Ja til teater i Kannik

Leder: Planen for nytt teaterbygg i Kannik er spennende og bør realiseres. Statens økonomiske bidrag bør bli betydelig.

Fra forestillingen «04.48 Psykose» som nylig hadde premiere på Rogaland Teater. Aftenbladet støtter planen om å bygge nytt der teatret ligger i dag, med en utvidelse sørover mot museumsbygget.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Det har vært kjent i lang tid at Rogaland Teater har vokst ut av sine nåværende lokaler i Kannik. Dessuten er dagens teaterbygg, som ble oppført i 1883, gammelt og utdatert. Men inntil nylig har diskusjonen dreid seg om hvor det nye teaterbygget eventuelt kan plasseres.

Nå utkrystalliserer det seg et nytt og spennende alternativ til en kostbar og langdryg lokaliseringsdebatt. Hvorfor ikke la teatret få sitt nye hjem der det ligger i dag, men med en utvidelse mot området til Stavanger Museum? En slik løsning kan tjene behovene for fornyelse både for teatret og for museet, og samtidig sikre en styrking av dette helt sentrale sentrumsområdet.

Den såkalte «Museumshøyden», som i tillegg til teatret, teaterhallen og museumsbygget også omfatter Rogaland fylkeskommunes lokaler i det gamle Stavanger sykehus, er utvilsomt blant de viktigste og mest bevaringsverdige delene av Stavanger sentrum. Det har høy arkitektonisk verdi og tilbyr store arealer til offentlige formål.

Les også

Teatret vil inn i museumsparken

Aftenbladet har tidligere støttet tanken om å flytte deler av universitetets virksomhet, så som humanistiske og samfunnsfaglige studieretninger, til sykehusbygget. Dette vil knytte universitetet tettere til sentrum av Stavanger og vil være en berikelse for bymiljøet. Vi er også positive til de nye planene som nå er lansert for teatret.

Rogaland Teater AS, som får midler over statsbudsjettet, eies med 66,6 prosent av staten, 25,9 prosent av Stavanger kommune og 7,4 prosent av Rogaland fylkeskommune. Dermed er det mest logisk at staten også stiller til rådighet en tilsvarende prosent av pengene som trengs for å realisere nybygget, med en anslått kostnad på 1,3 milliarder kroner. Men så enkelt er det ikke. Det må jobbes målrettet og koordinert for å øke statens andel tilstrekkelig.

Staten bør honorere det langsiktige og gode arbeidet som har gjort Rogaland Teater til en av landets mest spennende scener. Dette arbeidet har også høstet anerkjennelse i form av en rekke høythengende priser. Det er ikke tvil om at teatret trenger et nytt og tidsriktig bygg.

Et stort politisk flertall samler seg nå bak Kannik-alternativet. Det er viktig. Vi håper og tror også at næringslivet i Rogaland vil kjenne sin besøkelsestid som sponsorer for dette viktige prosjektet. Da kan vi håpe at arbeidet kan ta til om ikke altfor mange år.

Publisert: