• Behovet for nytt sykehus i Rogaland er stort både på grunn av plassmangel og dårlig kvalitet på dagens bygg. Jarle Aasland

Åpenhet på SUS

Hvis det er et sted det er behov for varslere og økt innsyn, så er det i psykiatrien.