Aftenbladet mener: Kvinner kan også hyrde

I noen kristne organisasjoner er det trangt for de som er annerledes. Til og med kvinner må finne seg i å spille andrefiolin.

Randaberg arena 2015. 1000 delegater var samlet til generalforsamling i Norsk Luthersk Misjonssamband (NML). De stemte på forslaget om et nytt trossamfunn. Hildegunn Haugen og Mariann Buarøy haster ut til tellekorpset, som befinner seg bak godt lukkede dører.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Mens Den norske kirke stadig tar nye skritt mot å bli mer inkluderende og tolerant, kan det virke som om de store misjonsorganisasjonene har stivnet i et gammeldags kjønnsrollemønster. De snakker fortsatt om eldsteråd og hyrderåd, og i styrene sitter det kun menn.

Tilstrømningen til disse organisasjonenes trossamfunn øker. Årsaken er trolig at Den norske kirke de siste tiårene har blitt mer tolerant til fraskilte, til barn født utenfor ekteskap, til kvinnelige prester og nå sist også legger til rette for at homofile får gifte seg i kirken.

Dette i sum gjør at noen melder seg ut av kirken og inn i trossamfunnene til misjonsorganisasjonene. Dagen etter at den nye vigselsliturgien ble vedtatt, meldte 800 personer seg ut av kirken. Mange av dem kommer trolig til å finne seg et nytt og mer konservativt trossamfunn, der det er trangere både for kvinner, fraskilte og homofile.

Les også

Kvinneløse styrer og råd gir hodebry i fylket

Fylkespolitiker Anja Berggård Endresen (V) vil ha en avklaring nettopp hva gjelder de demokratiske rettigheter til kvinnene i disse organisasjonene. Bakgrunnen er at fylkeskommunen denne uken skal dele ut 4,4 millioner kroner til frivillige organisasjoner. Pengene skal gå til drifts- og tiltaksstøtte. Blant søkerne er Indremisjonsforbundet (Lmf) og Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM).

I retningslinjene til fylkesutvalget som deler ut pengene, heter det at medlemmene i organisasjonene som skal få driftsstøtte skal ha fulle demokratiske rettigheter.

Anja Berggård Endresen (V) er ikke sikker på at misjonsorganisasjonene oppfyller dette kriteriet, og vi deler hennes skepsis. Begge organisasjonene har verv som kun kan bekles av menn.

Forsvarstalen til Indremisjonsforbundet, målbåret av medieleder Petter Olsen, evner heller ikke til å overbevise. Olsen bekrefter at kun egnede menn kan ha lære- og tilsynsoppgaver. Heller ikke stillingen som kretsleder eller generalsekretær kan gis til kvinner, men kvinnene må gjerne strebe etter ledere på nivået under topplederne.

Et system med egnede menn som hyrder og ledestjerner, er gammeldags og kjønnsdiskriminerende. Vi ønsker en debatt om demokratiske rettigheter i organisasjonslivet velkommen.

Publisert: