Vaksinert mot fornuft?

Leder: Det er smått ubegripelig at det er så mange som ikke vil vaksinere seg. Det er farlig for den enkelte, men enda verre for fellesskapet.