Kampen mot barnefattigdom

LEDER: KrF og Frp har også noe til felles: De vil begge øke barnetrygden, og skattlegge den. Det kan bli bra.

KrFs Kjell Ingolf Ropstad kan støtte seg på Frp i kampen for å få opp barnetrygden.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Da Frp-leder Siv Jensen forkynte at Frp var klare for å forhandle med KrF, hadde hun klare krav med seg: Senke det samla skatte- og avgiftstrykket, stramme inn ytterligere på asyl og innvandring, og fortsette satsingen på samferdsel så livet blir lettere for bilistene.

KrF sier de vil sikre barn en trygg oppvekst. De vil skape et likeverdssamfunn for alle, og ta globalt ansvar for klima, og for å bekjempe fattigdom og slaveri.

Skal fire partier gå sammen i regjering, er det klart at alle må gi, og at alle må få markere revir.

Da KrF ble enige med den sittende regjeringen om neste års statsbudsjett, var en liten økning i barnetrygden en av seirene for partiet. For første gang siden 1996 går barnetrygden opp - med 1000 kroner i året per barn. Fra 970 kroner i måneden, til 1054 kroner.

At barnetrygden øker, og fortsatt er en universell ordning, er et skritt i riktig retning i kampen mot økende ulikhet og barnefattigdom. Universelle ordninger er lettere å få politisk støtte for over lang tid, og de bidrar heller ikke til å dele oss i de som bidrar og de som mottar. Vi støtter oss her på økonomiprofessor Kalle Moene, som også understreker at hvis man målretter tiltak, kan det like gjerne forsterke problemene.

Her har KrF og Frp samme innstilling. De vil øke barnetrygden, men skattlegge den, slik at de som har minst, i praksis får mest, selv om støtten går til alle.

De bør i samme omgang se på praksisen i kommune-Norge, der de fleste kommuner trekker fra barnetrygden som inntekt, før fattige familier får sosialhjelp. Det har motsatt effekt - de som har minst, får enda mindre.

Over 100 000 barn vokser nå opp i fattige familier i Norge. Det er hvert 10. barn. Rundt år 2000 var det hvert 25. barn. Innvandrerfamilier er overrepresenterte i stor grad. Løsningen er selvsagt ikke å hive ut alle innvandrere, men å få både mor og far i familien ut i jobb. Det er både veien inn i samfunnet og ut av fattigdom. Her har regjeringens eget utvalg, Brochmannutvalget, pekt på at kontantstøtteordningen må avvikles. Frp vil avvikle. mens det for KrF er selve hjertebarnet.

Komplisert blir det, både å hjelpe til så fattige familier får egen inntekt, og for Frp og KrF å bli enige i viktige saker for begge partier. Men å styrke barnetrygden og beholde den som en universell ordning, er en god, felles begynnelse.

Publisert: