For alt vi har

AFTENBLADET MENER: Norge må bruke mye mer penger på Forsvaret. Det kan bli forferdelig kostbart å la være.

Norske marinejegere ved Ramsund orlogsstasjon i 2017.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Bare sjelden har Norge oppfylt sin forpliktelse i henhold til vår avtale med Nato om å bruke minst 2 prosent av brutto nasjonalprodukt på investeringer i Forsvaret. Sist det skjedde, var i 2020, da pandemien svekket BNP så mye at forsvarsbudsjettet på 37 milliarder kroner ble relativt større enn vanlig.

Norges forsvar er ikke stort. Dersom samtlige 9600 vernepliktige i 2020 hadde satt seg ned på SR-Bank Arena i Jåttåvågen, ville det vært over 5000 ledige seter.

Russlands angrep på Ukraina har, naturlig nok, satt fart i debatten om forsvarspolitikken. Partiet SV, tradisjonelt motstandere av norsk Nato-medlemskap, opplever stort indre press for å revurdere denne holdningen. For hvilke andre allianser kan sikre norsk suverenitet i tilfelle vi skulle bli dratt inn i en konflikt med vår nabo i øst?

Selv om mange fagmilitære ledere er programforpliktet til å hevde at Norge er i stand til å forsvare seg mot et militært angrep, er det neppe kontroversielt å si at vår militære motstand ikke hadde kunnet vare i særlig lang tid. Vi har enkelt sagt for få soldater og for lite utstyr til å føre krig i lengre tid. Vi er avhengige av hjelp fra våre allierte.

Krigen i Ukraina har satt fart i en reorientering også innad i Nato. Allerede i flere år har forsvarsalliansen vært i gang med en dreiing bort fra krigføring utenfor Europa og mot et mer robust og troverdig forsvar av Natos grenser i øst og sør. Tyskland har nylig brutt en over 70 år lang tradisjon og forpliktet seg til å bruke langt mer penger på militær oppbygning. I denne revitaliserte strategien spiller Norge en helt sentral rolle.

Norges havområder i nord er langt større enn det norske fastlandet, og vi deler dem med Russland. På Svalbard har vi en russisk gruveby på norsk territorium. Russlands atombaser på Kola ligger nær Norge.

Norge har økonomiske ressurser til å foreta store investeringer i våpen og militært utstyr. Det bør gjøres raskt. Men minst like viktig er å investere i mennesker. Flere unge bør gjennomføre førstegangstjeneste, og Forsvaret må få flere faste ansatte.

Regjeringen bør også vurdere å reversere nedleggingen av viktige baser og militære leire, særlig i de nordligste fylkene. Dette er også effektiv distriktspolitikk, for i fredstid er militært nærvær, som utløser store innkjøp av tjenester, en motor i lokalsamfunnene.

Vi forventer at Regjeringen raskt kommer til Stortinget med forslag til hvordan Norge skal lansere en mer troverdig forsvarspolitikk i tråd med den nye sikkerhetssituasjonen i Europa.

Publisert: