Helsehjelp først

AFTENBLADET MENER: Når uvaksinert helsepersonell utgjør en risiko for pasienten, må de kunne omplasseres. Helsehjelp skal være forsvarlig.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) mener uvaksinert helsepersonell bør omplasseres dersom de jobber med sårbare pasientgrupper.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Vi har flere ganger gjennom pandemien advart mot at inngripende tiltak blir stående, og mot at vi gradvis blir vant til at myndighetene kan gripe langt inn i privatlivet vårt, med begrunnelse i risiko. Vi har derfor også ment at vaksinerte og uvaksinerte må likebehandles i arbeidslivet.

Likevel kommer vi ikke utenom dette: Helsehjelp skal gis på forsvarlig vis. Sårbare pasienter, som er helt avhengige av helsehjelp, er også helt prisgitte at den helsehjelpen er forsvarlig. De kan ikke velge hvilken sykepleier som skal ta blodprøven, eller hvilken lege som skal undersøke dem. Og de kan på ingen måte velge vekk helsehjelpen.

Når man kan regne med at uvaksinerte utgjør en smitterisiko for pasientene de jobber med, må hensynet til pasienten derfor veie tyngst. Det vil si at arbeidsgiver må kunne omplassere helsepersonell som ikke er vaksinerte. Også de som ikke vil oppgi om de er vaksinerte eller ikke, skal regnes om uvaksinerte.

– Det er et viktig mål å skjerme sårbare pasienter fra smittefare. Omplassering eller forsterkede smitteverntiltak kan være aktuelt for de som ikke ønsker å la seg vaksinere, der det anses nødvendig ut ifra arbeidsgivers konkrete risikovurdering, heter det i et brev som Helsedirektoratet sendte ut denne uken.

Les også

Åpner for at uvaksinert helsepersonell kan omplasseres

Helsepersonell jobber under spesielle forhold. De skal som alle andre ha rett til å velge bort vaksine, men de kan ikke samtidig forvente å få jobbe med utsatte pasienter. Helsedirektoratet understreker i brevet sitt at det også er et individuelt ansvar for helsearbeidere å sørge for at helsehjelpen de gir, er forsvarlig.

Det er et ansvar vi vet helsepersonell tar. Historiene er mange om de som nærmest har isolert seg fra sin egen familie i lange perioder under pandemien, både for å unngå å smitte dem, og for å gjøre alt de kan for å unngå å dra smitte med inn på jobb. Under pandemien har de også opplevd å få strengere tiltak enn andre, de har måttet komme på jobb i stedet for å ta ferie, og de har hatt forbud mot å reise til utlandet.

Diskusjonen om helsearbeidere kan takke nei til vaksiner, og fremdeles stå i nærkontakt med pasienter, er heller ikke ny. Vi har hatt den samme diskusjonen når det gjelder influensavaksine. Det samme må gjelde også for den vaksinen.

Det ligger et stort ansvar på både arbeidsgiver og arbeidstakere innenfor helse, i å vurdere når det er nødvendig å gjøre slike omplasseringer.

Publisert: