• Høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen fra Stavanger tok dissens i saken. Han mener ordlyden om at DNA-registeret bare skal benyttes i straffesaker ikke er til å misforstå. Jon Ingemundsen

Høyesterett åpner for misbruk av DNA-registeret

LEDER: En kvinne som hadde behov for å dokumentere at hennes ektemann ikke er far til hennes barn, har fått Høyesteretts godkjennelse for at hun kan søke hjelp i politiets DNA-register. Avgjørelsen er svært betenkelig.