Grove overgrep fra barnevernet

LEDER: Det er helt uforståelig hvordan barnevernet i Stavanger kunne behandle en 10 år gammel gutt på den måten de har behandlet Alex. Det må få følger.

10 år gamle Alex har blitt utsatt for flere traumatiske hendelser under barnevernets omsorg.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

I fjor ble 10 år gamle Alex tatt fra sin mor i barnevernets lokaler i Stavanger. Barnevernet tilkalte politi. Han forsøkte å rømme, men ble holdt og lagt i bakken av uniformert politi og fraktet til en institusjon i cellebil.

«Alle oppfølginger av barna i etterkant har vært fredelige», sa daværende barnevernssjef Gunnar Toresen.

Men dokumentasjonen fra Bufetat, Stavanger Akuttsenter, familie og kilder som kjenner gutten, viser at oppfølgingen av Alex har vært langt fra fredelig.

Gutten har blitt utsatt for flere traumatiske hendelser. Blant annet ble han nektet kontakt med mennesker i sitt nettverk, og han ble hasteflyttet til en annen del av landet og bort fra venner og omsorgspersoner uten å bli spurt.

Les også

Hva skjedde med Alex?

Les også

Tidspress førte til tvang mot Alex

Kritikerne er mange. Kristin Ørmen Johnsen (H), leder i familie- og kulturkomiteen på Stortinget, mener at saken er sterkt kritikkverdig. Hun har flere forslag. Blant annet ønsker hun at ansvaret for omsorgsoverdragelser skal ligge hos spesialisthelsetjenesten i helseforetakene. Hun mener også at denne saken viser behovet for å heve kompetansen både blant barnevernspedagoger og i ledelsen.

Ørmen Johnsen sier hun vil ta opp dialogen med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad om hvordan den nye barnevernsloven og barnevernstjenesten kan forbedres.

Les også

Stortingspolitiker: Forstår ikke hvordan en 10 år gammel gutt kan behandles slik

Barnepsykolog Ingrid Kristine Aspli mener denne saken «avdekker svikt på svikt på svikt», og at det er et paradoks at i et forsøk på å hjelpe barn som har opplevd traumer, blir de utsatt for nye traumer.

Advokatene Arnhild Skretting og Heidi Tendenes og advokatfullmektig Solveig Skretting skrev i et innlegg i Aftenbladet tirsdag at dersom foreldre hadde utsatt sine barn for slike handlinger kunne de ha mistet barna, blitt politianmeldt og kanskje straffet.

De mener politikerne i Stavanger bør iverksette en uavhengig granskning av barnevernet i kommunen.

Les også

Hvor er dere politikere som har det overordnede ansvaret for barne­­vernet i Stavanger?

Barn har rettigheter i dette landet. Ifølge barneloven har barn rett til å få informasjon og mulighet til å bli hørt. Ifølge FNs barnekonvensjon, som fra 2003 gjelder som norsk lov, har barn rett til omsorg og beskyttelse, og til deltakelse og innflytelse.

Når det skal avgjøres om hvem barnet skal bo sammen med og hvor det skal bo, er det først og fremst barnets beste man skal rette seg etter. Og ved avgjørelsen skal det tas hensyn til at barnet ikke må bli utsatt for fysisk eller psykisk skade eller fare.

Her har alt sviktet. Det er helt uforståelig hvordan barnevernet i Stavanger kunne behandle en 10 år gammel gutt på den måten de har behandlet Alex. Det må få følger.

Publisert: