Opptakten til en ny oljekrise?

AFTENBLADET MENER: Oljeselskapene bør vokte seg vel for å la kostnadene og lønningene løpe løpsk igjen.

Aktiviteten i olje- og gassnæringen forventes å ligge høyt de neste årene.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

IKM-sjef og styreleder i Norsk Industri, Ståle Kyllingstad sa til Aftenbladet mandag at han ser faresignalene i oljebransjen og maner til forsiktighet og tenner varsellampene.

Han mener det er fare for at bransjen havner i samme situasjon som i 2014, da oljekrisen slo inn for fullt.

Oljeskattepakkens fordeler utløp ved årsskiftet. Dette førte til at 2022 ble et rekordår for innleverte utbyggingsplaner i oljå (PUD). Det sikrer stor aktivitet og mange arbeidsplasser på landets verft, verksted, kontorer, havner og oljeplattformer i årene som kommer.

Men samtidig vil dette føre til at alt skal skje samtidig, og at det blir knapphet både på ressurser og arbeidskraft.

Kyllingstad advarte derfor mot det han kaller kannibalisme i næringen. I jaget etter de beste hodene frykter han å bli ranet av de større selskapene. Han er blant annet kritisk til Equinors høye bonus i 2022.

Før oljekrisen så vi de samme tendensene, med høy aktivitet, jakten på de beste hodene og lønn og kostnader som ble drevet oppover. Lokale oljeselskaper og oljeserviceselskaper hentet arbeidskraft i stort monn fra utlandet, noe som drev boligprisene opp så høyt at folk med jobber utenfor oljeindustrien ikke hadde råd til dem.

Helt til alt krasjlandet, og mer enn 50.000 jobber forsvant fra olje- og gassnæringen.

I starten av oljeeventyret på norsk sokkel, ble det tidlig klart at en politisk målsetning i oljepolitikken skulle være å sørge for et moderat utbyggingstempo. Dette for å unngå å bli for avhengig av olje og gass.

Denne tanken gikk politikerne bort fra på tidlig 1990-tallet. Det har vært politisk enighet om å hente ut størst mulig inntekter. I 2013 ble det likevel diskutert om et altfor høyt investeringsnivå hadde gjort norsk økonomi for sårbar.

Det beregnes et stabilt høyt investeringsnivå frem mot 2025 på rundt 190 milliarder kroner per år i olje- og gassnæringen. Arbeidsledighetene er lav, og det er igjen mangel på arbeidskraft i bransjen.

Økte kostnader og lønnspiraler var noen av elementene som førte til krasjlandingen under oljekrisen.

Selv om tidene er gode i oljå akkurat nå, må ikke selskapene i bransjen glemme det som skjedde for 10 år siden. Ellers kan det fort skje igjen.

Publisert: