Vi trenger dem!

AFTENBLADET MENER: Vi trenger at flere helsearbeidere blir værende i jobben. Da trenger de mer tid, mer penger og flere kolleger.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) har satt ned en kommisjon for å se på problemet.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Vi har passert en million alderspensjonister i Norge. Det betyr at de eldste lever lenger, mange av dem er friske lenge, og vi andre får ha foreldrene og besteforeldrene våre med oss lenger. Det er fint.

Men det betyr også at bak hver arbeidstaker står flere som skal få ta imot ytelser. Og selv om veldig mange eldre er friske og raske, betyr det også at flere trenger helsehjelp, flere trenger oftere behandling på sykehus, og de som er på sykehjem, er mye sykere enn de var før. Flere må klare seg lenger hjemme. Og vi mangler folk til å gi dem nødvendig helsehjelp.

I 2020 sto nesten 35.000 leger, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere utenfor helse- og sosialtjenesten. 86 prosent av kommunene opplever det som ganske eller meget utfordrende å få tak i sykepleiere.

I gjennomsnitt pensjonerer en sykepleier seg som 58-åring. Og en sykepleier i turnus på sykehuset, jobber tre uker mer i året enn en skiftarbeider i industrien.

Mens sykemeldinger på over 16 dager lå på 4,3 prosent blant alle yrkesaktive i 2022, lå det ifølge Nav på 7,7 prosent for ansatte i hjemmetjenesten. Det utgjør 750.000 dagsverk. Omtrent halvparten sier det helt eller delvis skyldes jobben. Risikoen for å bli skadet på jobb er dobbelt så høy som for gjennomsnittet av oss, og mange oppgir høy emosjonell belastning i møtet med pasienter.

Når flere eldre skal bo lenger hjemme, må flere jobbe i hjemmetjenesten, og det må bli lettere å stå i jobben. Vi kan ikke løse alt dette med teknologi.

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) satte for vel et år siden ned helsepersonellkommisjonen for å se på hvordan vi skal få alt dette til å gå opp. Å se på lønnen til helsearbeiderne, er ikke med i mandatet.

Men lønn har selvsagt noe å si. Det er helt nødvendig å se på både arbeidstid, bemanning og lønn, for å få dette til å gå i hop. Vi kommer ikke utenom flere heltidsstillinger, en bedre turnus, og en arbeidsdag med tid nok til å tåle møtet med mange sårbare menneskers behov.

Frontfagsmodellen, som gjelder ved lønnsoppgjør i Norge, gjør det tilnærmet umulig å løfte andre yrkesgrupper betydelig mer enn man løfter industriarbeiderne. Det må man også løse.

For den offentlige helsesektoren er ikke bare en utgiftspost. Den løfter og bærer viktige deler av velferdsstaten vår, og har til nå strukket seg for å gi alle samme tilgang til helsetjenester og omsorg, uavhengig av hvem du er og hva du tjener.

Det er verdt å ta vare på. Selv om det kommer til å koste penger.

Publisert: