De nyttige skattelistene

AFTENBLADET MENER: Journalistikk om skattelistene kan på sitt verste innby til kikkermentalitet. På sitt beste kan den fortelle om viktige utviklingstrekk i samfunnet.

Aker BP-sjef Karl Johnny Hersvik fikk en gave fra Aker-eier Kjell Inge Røkke på 113 millioner kroner. Dermed er han helt alene på lønnstoppen i oljebransjen i 2022.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Publiseringen av skattelistene i Norge setter hvert år i gang en debatt om hvorfor vi gjør dette og hvorfor norske medier lager journalistikk om det. Den debatten er det all grunn til å ønske velkommen, gjerne hvert år om nødvendig.

For det er ikke tvil om at norske medier også må gå i seg selv. Særlig når det gjelder den praksisen som nå er et tilbakelagt kapittel, der det ble publisert lange lister over inntekt, skatt og formue, uten nevneverdig journalistisk bearbeiding.

Ved å ikke være lydhør for kritikk og endre denne praksisen i tide, bidro mediene dermed selv til å overlate mye av de kritiske refleksjonene omkring offentlige skattelister til dem som er imot all offentliggjøring.

Vi mener at offentlig tilgjengelige skattelister er en stor fordel. Ikke minst fordi vår samfunnsmodell forutsetter å bidra etter evne. Men samtidig vet vi at uredigerte skattelister fort kan appellere til rent kikkerinstinkt. Det er vanligvis ingen særlige aktverdige grunner til å sjekke hva naboen tjener.

Det som derimot bør være av stor interesse, er at skattelistene kan gi verdifull informasjon om trender i samfunnet. Når Aftenbladet for eksempel kan fortelle om høye inntekter blant eiendomsmeklere, kan det være en indikasjon på flere forhold. Høye boligpriser er én forklaring. Men det kan også hende at det er for lite konkurranse i markedet.

Et annet eksempel er de skatteendringene som er gjort i statsbudsjettet for 2023. Det er viktig informasjon at det er flere personer med inntekt over 1 million kroner i året i Rogaland enn i gjennomsnittet av norske fylker. Det betyr at det er flere arbeidstakere her som vil få økt skatt neste år, og flere arbeidsgivere som vil måtte betale mer i arbeidsgiveravgift.

Lønningene til ledere er også verdifull informasjon. I det offentlige fordi det er skattepenger som finansierer disse lønningene, i privat næringsliv fordi det er interessant å se på om utviklingen i lederlønningene øker gapet mellom de høyest gasjerte og resten av de ansatte. Eller om kjønnsforskjeller.

Så er det også viktig å minne om at skattelistene ikke er et presist uttrykk for verken inntekt, formue eller skatt. Særlig for dem med de høyeste formuene er det ofte store avvik mellom ligningsmessig formue og reell formue. Det skyldes for eksempel store skatterabatter på eiendom og aksjer. De rikeste er stort sett adskillig rikere enn det likningen tyder på.

Publisert: