Opposisjonen må avklare forholdet til kommunedirektøren

AFTENBLADET MENER: Striden rundt habilitet og nedleggelse av kommunale foretak er i ferd med å dra stavangerpolitikken inn i en dyp krise.

Både kommunedirektør Per Kristian Vareide (t.v.) og ordfører Kari Nessa Nordtun opplever nå kraftig skyts fra opposisjonen i Stavanger.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

At fire kommunale foretak blir lagt ned, er avgjort. Habilitetsvurderingene endrer ikke dette flertallet. Avgjørelsen om at flere av byens ledende politikere var inhabile i nedleggelsesaken har likevel utviklet seg fra en fillesak til et stort drama. Det har alle partene et ansvar for.

Derfor er det grunn til å stille spørsmål ved all den energien opposisjonen legger i å angripe habilitetsvedtaket, blant annet gjennom et langt skriv til Fylkesmannen med anmodning om lovlighetskontroll. De er bekymret for at avgjørelsen kan få vidtrekkende konsekvenser også for framtidige saker.

Samtidig er reaksjonen fra mindretallet, anført av Høyres gruppeleder Sissel Knudsen Hegdal, åpenbart også uttrykk for frustrasjon over flertallskonstellasjonens opptreden det første året med nytt flertall i Stavanger. De seks posisjonspartiene må selvfølgelig få føre den politikken de ønsker, men kan være tjent med å se på hvordan de behandler, og omtaler, mindretallet.

I det farseaktige kommunestyremøtet før jul framkom det påstander både fra talerstol og i sosiale medier om uthalelsestaktikk, juristeri og dårlige tapere. I et slikt klima kan vi også fort få øye på dårlige vinnere. Det er ikke slik en sunn, folkevalgt forsamling, skal framstå.

Hegdal sier til Aftenbladet at det ville blitt reist mistillit dersom Stavanger hadde vært parlamentarisk styrt. Saken kommer helt sikkert til å danne et bakteppe når kommunestyret seinere skal diskutere fordeler og ulemper med en byregjering.

Les også

Stort flertall for å utrede byråd i Stavanger

Les også

Stavanger må vurdere byregjering

Den uttrykte mistilliten blir likevel ikke mindre av at byen styres etter formannskapsmodellen, men det er vanskeligere å se hvem de retter mistilliten mot. Omtalen av kommuneadministrasjonen, med kommunedirektør Per Kristian Vareide i spissen, er så tydelig, at det bidrar til å gjøre situasjonen ekstra alvorlig. Det ser rett og slett ut til at de har glemt at habilitetsvedtaket ble fattet av politikerne selv. Riktignok etter anbefaling fra administrasjonen, som har som hovedoppgave å legge til rette for at politikerne holder seg til reglene.

Det ville derfor vært en unnlatelsessynd dersom det ikke ble gjort oppmerksom på at det her kunne være habilitetsproblemer. Det er jo også soleklart at tap av honorarer på mangfoldige titusener av kroner er grunnlag for en habilitetsdebatt. Vi er derfor enige med ordfører Kari Nessa Nordtun i at kommunedirektøren bare har gjort jobben sin.

Likevel har bråket satt administrasjonen i en særdeles vanskelig situasjon, fordi de er avhengige av tillit både hos flertall og mindretall. Dette er en akutt situasjon, som Hegdal og hennes opposisjonskolleger må bidra til å skape ro rundt. Byen tåler nemlig ikke en lang periode med en slik, halvuttalt mistillit.

Publisert: