Fortsatt strøm-uenighet i Ap

AFTENBLADET MENER: Regjeringen justerer strømstøtten, men unngår ikke at strømsjokket blir et omstridt tema på Arbeiderpartiets landsmøte i mai.

Jonas Gahr Støre har ikke lyttet til Kari Nessa Nordtun og energiutvalgets anbefaling om å kutte i moms på strøm.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Onsdag la regjeringen fram sine justerte tiltak i ordningen med strømstøtte. Dette innebærer at den utvides ut 2024 og at forbrukerne skal få mer strømhjelp om sommeren. I dag blir forbrukerne kompensert på grunnlag av en månedlig gjennomsnittspris. Nå blir det en kompensasjon time for time.

I tillegg gjør de noen endringer for bedriftene. Dette betyr at bedrifter i fastprisavtaler nå skal betale for faktisk strømforbruk, ikke faste volumer.

Samtidig vil de ikke innføre makspris eller senke innslagspunktet for strømstøtte til 50 øre per kWh. Hytteeiere vil fremdeles ikke få strømstøtte.

LO-sekretær Are Tomasgard sa til NRK at regjeringens grep er en klar styrking av dagens strømpakke og sørger for mer forutsigbarhet for folk, men at det ikke er nok. Han er skuffet over at kompensasjonen time for time ikke innføres før til høsten, og han forventer at regjeringen jobber videre med strømstøtteordningen.

Stavangerordfører og leder for Aps energiutvalg, Kari Nessa Nordtun, er heller ikke helt fornøyd med regjeringens nye tiltak.

Selv om hun mener det vil være med å bedre situasjonen noe, spesielt med kompensasjonen time for time, har ikke regjeringen fulgt opp flere konkrete råd fra Ap-utvalget. Verken når det gjelder momskutt på strøm, å si nei til nye utenlandskabler eller å vurdere utbygging av mer vannkraft.

Det mest nærliggende tiltaket utvalget har foreslått og som ville hatt stor betydning for strømprisen til forbrukere og bedrifter med en gang, er kuttet i momsen på strøm.

Siden momsen er en prosentsats, betyr det at den mangedobles i takt med at strømprisene stiger. Og staten får på denne måten inn mange milliarder ekstra kroner på moms når strømprisene er høye.

Begrunnelsen fra Støre om å ikke lytte til energiutvalgets moms-råd er at «momsen er et viktig bidrag til at vi betaler for skoler og barnehager, veier og forsvar som vi også trenger».

Spørsmålet er om det er rimelig at forbrukere og bedrifter i de områdene av landet med ekstremt høye strømpriser også skal betale en skyhøy moms som supplerer statens inntekter. Spesielt når strømprisen overstiger 70 øre per kWh, der strømstøtten slår inn.

Forslagene fra energiutvalget skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte. Reaksjonene så langt tyder på at de siste endringene i strømstøtteordningen ikke vil forhindre en heftig debatt om strømpriser og tiltak på Youngstorget i mai. Saken er fortsatt splittende i partiet.

Publisert: