Silkehansker mot slåsshansker

AFTENBLADET MENER: Å gi folk en sjanse til er en ryggmargsrefleks for en liberal rettsstat. Men slike tanker står ikke høyt i kurs for tiden.

Sylvi Listhaugs kriminalpolitikk passer ikke med verdiene til en liberal rettsstat, mener Aftenbladet. Hun er ikke alene.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Skal det være mulig å gi folk som har gjort utillatelige feilgrep en ny sjanse? Skal det være mulig å legge et alvorlig feiltrinn bak seg? Ja, slik bør det være, for Norge blir verken et bedre eller tryggere samfunn ved å sette opp evige og bastante hindringer for folks frihet eller yrkesutøvelse.

Likevel blir denne tankegangen stadig oftere utfordret. For eksempel ble foreldelsesfristen for drap og enkelte seksualforbrytelser opphevet av dagens regjering i 2015, etter at den rød-grønne regjeringen hadde satt i gang prosessen noen år før.

Argumentene for å fortsatt ha en foreldelsesfrist for så grove forbrytere er flere. For eksempel kan en lovbryter etter utløpt foreldelsesfrist faktisk bidra til å oppklare kriminalmysterier, som ofte ligger som en klam hånd over lokalsamfunn.

Det er heller ingenting i veien for å pålegge politiet å etterforske og oppklare saker, selv om tiden for straff er utløpt og det er langt fra å ta på forbrytere med silkehansker at tiden for å gi dem straff er utløpt.

Denne uken har silkehansketeoretikerne sluppet til igjen. Stortinget har åpnet for å oppheve foreldelsesfristen for enda flere forbrytelser. Nå går det mot at ingen former for seksuelle overgrep skal unntas fra foreldelse.

Forslaget er velment, men det er å begynne i feil ende. Det bidrar verken til å få ned antall forbrytelser eller å styrke ofrenes rettsstilling. Politikerne i alle partier har adoptert den amerikanske redselen for å framstå som for myke i kriminalsaker. Dette er ikke noe velgerne er spesielt bekymret for.

Frp’s nye leder Sylvi Listhaug er, ikke uventet, med i denne heiagjengen og har nå også fått en annen sak der hun kan vise denne misforståtte formen for tydelighet. Avisen VG har hatt en forbilledlig serie om overgrep fra psykologer, blant annet om avdøde Sverre Varhaug. Han praktiserte blant annet i Stavanger. I etterkant er det oppstått en diskusjon om slike overgripere skal miste autorisasjonen for alltid.

Diskusjonen er betimelig, men Listhaug vil ikke engang ha diskusjon. Det vil heldigvis helseminister Bent Høie (H), som mener at overgrep selvsagt må føre til reaksjoner og sanksjoner, men er åpen for nyanser og vurderinger av hver enkelt sak. Det er et språk som kler rettsstaten bedre og som forhåpentlig også bidrar til å sikre ofrene bedre.

Publisert: