Historisk viktig inngripen av fylkesmannen

AFTENBLADET MENER: Nedlegging av asylmottak skaper en dramatisk situasjon for hundrevis av barn. Vi kan ikke sitte og se på.

Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa har prisverdig slått alarm om forholdene for barn på asylmottak.
  • Leder
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over seks år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Bare i Sør-Rogaland kan vi risikere at 106 barn må flytte når mottaksplasser i Klepp, Sandnes og Sola legges ned. Aftenbladet skrev tirsdag at fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa har grepet inn i prosessen, fordi hun mener at de berørte barna ikke er godt nok ivaretatt. Det er en historisk viktig inngripen av fylkesmannen.

Rogalandsrepresentanten Geir S. Toskedal (KrF) tar nå saken opp med barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp). Han kan ikke huske at noen fylkesmann tidligere har gjort noe lignende.

Les også

«Det er voksenretten som vinner der barneretten burde råde.»

Les også

Barnas stilling er styrket

Fylkesmannen retter først og fremst skytset oppover, mot UDI og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). Hun mener de ikke legger nok vekt på de svakeste gruppene når familier må bryte opp og flytte på kort varsel. De svake her er utvilsomt barna.

Det er tungt skyts hun bruker i argumentasjonen, nemlig FNs barnekonvensjon. Den forplikter Norge, men noen ganger er det faktisk vanskelig å få øye på i hvor sterk grad disse forpliktelsene tynger våre sentrale myndigheter.

Fylkesmannsembetet har gjennom prosjektet Sjumilssteget hatt som oppdrag å få kommunene til å ta konvensjonen på alvor. Høyesterett har i stadig større utstrekning hatt «barnets beste» med i vurderingene når det gjelder Norges utsendelsespolitikk. Dette har bekymret myndighetene såpass mye at regjeringsadvokaten blandet seg inn i prosessen rundt utnevnelse av ny høyesterettsjustitiarius tidligere i år.

Statens utsendelsespolitikk er det aller største problemet når det gjelder å ivareta barns rettssikkerhet. Innvandrings- og inkluderingsminister Sylvi Listhaug er likevel veldig stolt av denne, og den lå også i bunn for denne ukes debatt mellom henne og Kristoffer Joner.

Like viktig er det at vi nå tar innover oss behovet til alle de barna som nå blir sendt fra mottak til mottak, fra sted til sted. De har samme rett til forutsigbarhet og trygghet som norske barn.

Det denne gruppen utsettes for, er det ingen grunn til å være stolt over. Derfor er det prisverdig at fylkesmannen har gått så tydelig ut i denne saken. Vi venter at statsråden i sitt svar til Toskedal viser at hun tar dette på samme alvor.

Publisert: