• Aftenbladet er glad for at Venstre og Terje Breivik (t.v.) og KrF og hans Olav Syversen har stått samla og hatt sterke og tydelege innvendingar mot å bruka så stor del av bistandspengane her heime. Ole Gunnar Onsøien, Scanpix

For mykje frå bistandsbudsjettet

LEIAR: Regjeringa ville bruka 4,2 milliardar kroner av bistandsbudsjettet på flyktningar her heime. Her har Venstre og KrF rett, det er for mykje.