For mykje frå bistandsbudsjettet

LEIAR: Regjeringa ville bruka 4,2 milliardar kroner av bistandsbudsjettet på flyktningar her heime. Her har Venstre og KrF rett, det er for mykje.