• For Rogalands del ville regional styring av jernbanen, særlig Jærbanen, være viktig. Kristian Jacobsen

Å, Vestland, Vestland!

LEDER: Etter valget i høst kan Rogaland på ny ta opp spørsmålet om å slutte seg til det nye fylket Vestland.