• Stein Bjørge / BYRÅ

Barns beste må bli mer enn teori

LEDER: Norge har signert FNs barnekonvensjon. Vi er dermed forpliktet til å se også til barns beste.