SFO er ennå ikke bra nok

AFTENBLADET MENER: Gratis kjernetid i SFO for alle førsteklassinger er fint. Men det endrer ikke at SFO ennå kan være ren oppbevaring av barn.

SFO er for mange barn en del av skoledagen.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

De har alt begynt, mange av 5- og 6-åringene. Selv om skolen ikke er i gang alle steder ennå, er skolefritidsordningen (SFO) det. SFO blir for mange av de minste det første møtet med en ny hverdag. Det er et sted å være for barn fra 1. til 4. klasse etter skolen, mens foreldrene er på jobb. For barn med spesielle behov, gjelder tilbudet hele barneskolen.

Nytt i år, over hele landet, er at alle førsteklassinger får 12 timer gratis SFO. I Hå kommune har 73 prosent av førsteklassingene meldt seg på dette året, mot 44 prosent året før.

Les også

SFO-boom: Nå sender håbuen ungene på SFO i hopetall

I Stavanger er SFO gratis for alle førsteklassinger, uansett hvor mange timer de velger. Her er politikerne til høyre og venstre for midten uenige på klassisk vis. Mens politikerne til venstre, ført an av Ap og SV, mener SFO skal høre til det som er likt for alle, slik skole og barnetrygd er det, mener Høyre det er bedre å sette en øvre inntektsgrense for hvem som trenger gratis tilbud, og la de over betale selv.

Les også

Stavanger gikk fra dyr til gratis SFO. Høyre vil bort fra gratis-prinsippet

Det er uansett klart at SFO er en viktig plass og en del av skoledagen for de minste, i tillegg til å være nødvendig for mange foreldre. Det skal være lek og aktiviteter som er viktigst på SFO, dermed kan barna få tid og rom til å knytte vennskap og utvikle seg sosialt. I byene, som i Stavanger, deltar gjerne over 90 prosent av de yngste, i Hå har altså mindre enn halvparten deltatt til nå. Slik er det også nasjonalt – i de store byene går nesten alle på SFO, på mindre steder langt færre.

Da foreldre i en undersøkelse gjort i 2018 ble spurt hvorfor barna deres ikke lenger gikk i SFO, svarte de fleste at de ikke hadde behov for det, eller at barnet deres ikke ville gå der. Færre oppga økonomi som årsak.

SFO er altså ikke alltid en god plass å være, og at det ikke er det, får flere til å slutte enn prisen. Og det finnes ennå ingen andre krav for å jobbe i SFO enn en politiattest. Hvor bra det blir, er personavhengig. Hvem leder SFO, hvor viktig syns rektor SFO er, hvem jobber der. Og selv om en rammeplan ble tatt i bruk i fjor, svarer over 80 prosent av SFO-lederne at de gjør som de alltid har gjort.

Universitetet i Stavanger har planer om å få i gang en utdanning for skolefritidsledere fra 2023. Det er langt på overtid, våre naboland har drevet med dette i flere tiår.

SFO kan ennå være fantastisk noen steder, men ren oppbevaring av barn andre steder. Det er ikke et godt nok utviklet tilbud, i forhold til hvor mange barn som faktisk har deler av hverdagen sin der. At tilbudet blir gratis for flere, løser ikke dette.

Publisert: