Vedum mot Vedum

LEDER: Finansministeren er bekymret over de økonomiske prioriteringene til Senterpartiets partileder. Mer penger til alle er oppskriften på høyere rente, forklarer Trygve Slagsvold Vedum. Til seg selv.

Partileder Vedum og finansminister Vedum er ikke alltid helt enige.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Hvis Norge var en privat bedrift, ville det ikke vært en overdrivelse å si at det går så det griner for tiden. De høye prisene på energi gjør at Statens inntekter har gått i været. Regjeringen anslår at Norge får inn 993 milliarder kroner fra oljevirksomheten i år. Og Oljefondet er nå verdt nær 12.000 milliarder kroner.

Oljeselskaper, lakseeksportører og råstoffprodusenter opplever rekordoverskudd.

Arbeidsledigheten er rekordlav. Det er over 100.000 ledige stillinger i Norge, det er det høyeste nivået på over ti år.

Samtidig opplever Norge og Europa og verden en rekke akutte kriser som gir grunn til bekymring. Også bekymring for framtidsutsiktene til AS Norge.

Energikrisen i Europa har blitt satt helt på spissen av Russlands angrep på Ukraina. Men allerede før krigen var det åpenbart at utenlandskablene for strøm i praksis er eksportkabler. Og den høye oljeprisen gjør at literprisen for bensin og diesel ligger på nivåer som var utenkelige for et år siden.

Sterkt økte priser på energi og andre råvarer har rammet mange næringer knallhardt, noe som blant annet har tvunget fram et nødvendig, men dyrt jordbruksoppgjør. Bruken av oljepenger i budsjettet stiger også, med nesten 30 milliarder kroner.

Pandemien har påført det offentlige høye helseutgifter – og ført til inntektssvikt for helseforetakene fordi kapasiteten har vært begrenset.

Norges Bank har allerede begynt å sette opp styringsrenten, og flere hevinger vil komme i løpet av det neste året.

Da finansminister Trygve Slagsvold Vedum la fram revidert nasjonalbudsjett torsdag, må han på forhånd ha tatt en alvorsprat med partilederen i Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum.

For mens partilederen sier at en dieselpris på nesten 25 kroner literen ikke er til å leve med, minner finansministeren ham om at hver nye krone staten bruker, enten det er snakk om strømstøtte, skattelette, subsidiering av drivstoff, store samferdselsprosjekter, nye helse- og kulturbygg eller et utall andre mer og mindre gode formål, øker sjansen for at Norges Bank umiddelbart vil inndra mange av disse pengene ved å sette opp renta.

Finansminister Vedum har helt rett når han minner om at renta er den viktigste prisen vanlige folk må forholde seg til. Og at det er helt avgjørende at regjeringen ikke øker utgiftene så mye at alarmen ringer i Norges Bank. Dette må han forklare til partileder Vedum, slik finansminister Siv Jensen måtte gjøre overfor partileder Siv Jensen i Fremskrittspartiet for noen år siden.

Publisert: