Strømkrise for regjeringen?

AFTENBLADET MENER: Løftene om umiddelbart lavere strømregninger kan fort slå tilbake på den nye regjeringen.

De høye strømprisene skyldes blant annet kaldt vær, lite vann og lite vind.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

Mandag morgen gjorde strømprisen i Sør-Norge et hopp. For andre gang på en uke var den rekordhøy. Mellom klokken 8 og 9 var prisen i områdene rundt Oslo og Kristiansand oppe i 2,50 kroner per kilowattime (kWh). Ikke inkludert moms, avgifter og nettleie.

Strømregningen er satt sammen av strømprisen, nettleie, skatter og avgifter og strømleverandørens påslag.

Den høye strømprisen, som i første kvartal i år utgjorde 45 prosent av regningen, er et resultat av flere ting. Hovedårsaken akkurat nå er ekstremt høye priser i Europa, som Sør-Norge er knyttet til gjennom strømkabler. Det er lite vind i Tyskland og Norden, samtidig som det er lite vann i magasinene i Norge.

Roper på regjeringen

Strømkablene til utlandet er ikke laget sånn at de bare overfører strøm til utlandet. Utvekslingen av strøm går begge veier. I år der det for eksempel bare er lite vann i magasinene i Norge, vil strømkablene føre til økt import av strøm hit og dermed lavere priser.

Dette er forhold regjeringen ikke kan styre.

Likevel er det regjeringen folk nå roper på. Kanskje ikke så rart når de har lovet at det er «vanlige folks» tur, og etter Sp-leder, nå finansminister, Trygve Slagsvold Vedums lovnader rett før valget om milliarder til kutt i elavgiften og utjevning av nettleien. Han sa det ville bli «en av de desidert viktigste sakene i statsbudsjettet i høst».

I Hurdals-plattformen heter det at regjeringen vil «utforme flere kraftfulle tiltak for å redusere høye strømkostnader». Dette inkluderer lavere avgift på elektrisk kraft, økt bostøtte, geografisk prisutjevning av nettleie og økt produksjon av norsk kraft.

En avgift opp, en ned

Over 30 prosent av strømregningen er skatter og avgifter til staten. Merverdiavgiften er på 25 prosent, og kommer i tillegg til elavgiften på 16,69 øre per kWh. Bare det å fjerne elavgiften vil koste 11,4 milliarder kroner årlig.

Regjeringen sier at når en avgift går opp, skal en annen gå ned. Samtidig må det være inndekning på budsjettet for å fjerne en avgift. Så fjerner man en inntektskilde til staten, må disse pengene tas fra et annet sted.

Dette er ikke gjort med et pennestrøk.

Det gjelder også for mange av de andre tiltakene. For eksempel å utjevne nettleien, som utgjør litt over 20 prosent av strømregningen. Nettleien finansierer blant annet drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet. Det er ikke nødvendigvis de med den høyeste strømprisen som betaler mest i nettleie. Går nettleien ned ett sted, må den økes for andre. Og da kan det også bli bråk.

At regjeringen, og spesielt Vedum, gikk så hardt ut og lovet folk lavere strømregninger kan fort slå tilbake på dem. Mange av de som roper på politikerne for en umiddelbar løsning vil nok bli skuffet.

Publisert:
 1. Strømpriser
 2. Strøm
 3. Elektrifisering
 4. Nord Pool
 5. Kraftproduksjon

Mest lest akkurat nå

 1. Melder om snø i etter­middag

 2. Varsler 5 kroner kilo­wattimen rundt middagstider

 3. Nå slipper de å bygge «Undheimsti» på Eigerøy

 4. Dette sa Gunnarsson som fikk Brekalo til å koke over

 5. Ingve Bøe: «Hvis ikke Viking tar bronse, spiser jeg hatten min»

 6. Slik vil Norled revolus­jonere elekt­riske hurtig­båter