Det blir færre demokratier i verden. Det er farlig

LEDER: Det er nå flere udemokratiske enn demokratiske land i verden. 54 prosent av verdens befolkning bor i stater som defineres som udemokratiske.

Ungarns statsminister Viktor Orban drar sitt land fra demokrati til autokrati.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Det er dyster statistikk som presenteres av den svenske demokratiforskeren Staffan Lindberg. Han er professor i statsvitenskap ved Gøteborgs universitet, og leder instituttet V-Dem, som årlig utarbeider listen over verdens land der statene deles inn i demokratiske og udemokratiske. 179 land omfattes av rapporten. Tendensen har tidligere gått motsatt vei. Nå er det første gang på to tiår at gruppen av udemokratiske land teller flere enn de demokratiske.

Les også

Dyster demokratitrend forsterkes i koronakrisen

Professoren peker på at koronakrisen kan bidra til å forsterke utviklingen. Staffan Lindberg opererer med begrepet autokrati som motsetning til demokrati. I et autokrati har lederne tilnærmet uinnskrenket makt, og bruker den gjerne til å utvide sitt eget mandat. Lindberg er for øvrig også mannen som mente Norge innførte et slags halvdiktatur med de første koronatiltakene.

På listen over autokratier eller nasjoner på vei bort fra demokratiet, står Polen, Tsjekkia og Ungarn. Store tunge økonomier som Brasil, India, Tyrkia og USA er på vei over til feil side. Særlig USA har vært en slags garantist og fanebærer for det liberale demokratiet.

Felles for autokratiene, og land på vei mot autokrati, er ønsket om å stilne kritiske røster som kan stå i veien for en samling av makt på få hender. Journalister og medlemmer av sivilsamfunnet trakasseres. Den akademiske og kunstneriske friheten begrenses for å unngå at det kan reises motforestillinger eller mobiliseres mot makthaverne. Valg kontrolleres, enten direkte eller ved at motkandidater på ulike måter fratas samme mulighet som makthaverne til å samle sine tilhengere.

Ungarn er det europeiske landet som gir størst grunn til bekymring akkurat nå. Koronapandemien blir brukt som påskudd for statsminister Viktor Orban til å styre gjennom egne dekreter, uten å gå veien om parlamentet. Det er ikke satt noen tidsbegrensing. Slike krisetiltak kan bli brukt av andre land, og i neste runde bli misbrukt. De demokratiske elementene svekkes i slike nasjoner, og pandemien kan bli brukt som skalkeskjul for å droppe tradisjonelle demokratiske styringsformer.

Visst kan slike rapporter diskuteres, og det finnes helt sikkert ulike meninger, og motforestillinger. Men det er like fullt viktig å ta denne utviklingen på det største alvor. Det kan være grunn til å gjenta påminnelsen om at også Adolf Hitler var «demokratisk valgt».

Publisert: