• Landbrukss- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har det konstitusjonelle ansvaret for Mattilsynet. Her er hun flankert av Høyres Margret Hagerup og tilsynskritiker Geir Pollestad (Sp). Jarle Aasland

Langt fram for Mattilsynet

LEDER: Alvoret er langt fra over for Mattilsynet. Veien tilbake til et godt omdømme er stadig svært kronglete.