• Russen eksisterer i et samfunn der forskjellene øker og der de ser sine egne foreldre og foresatte være opptatt av den statusen det gir å ha mest og størst og best. Her fra russetreffet i Kongeparken i 2017. Anders Minge

Den forferdelige russen

LEDER: Det begynner å bli et gammelt rituale i Norge: I april og mai skal voksne folk kjefte på russen og be dem ta seg sammen.