Går dette opp?

AFTENBLADET MENER: Selv om vi lever lenger og er friskere, kan like mange blant oss trenge en sykehjemsplass til slutt.

Dag Mossige (Ap) er leder i utvalget for helse og velferd i Stavanger.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Hvis like mange som politikerne ønsker skal kunne få en sykehjemsplass i Stavanger i årene som kommer, må det bygges to nye sykehjem. I 2027 og i 2030. For selv om 300 nye plasser alt er under planlegging, mener kommunedirektør Per Kristian Vareide byen fremdeles vil mangle over 200 plasser.

Nå er det sykehjemsplass til rundt 23 prosent av alle over 80 år i Stavanger. Politikerne ønsker å holde tallet på rundt 20 prosent.

Dag Mossige (Ap), som leder utvalget for helse og velferd, ser utfordringen, men mener den kan løses på andre måter.

– Vi må huske på at eldre blir bedre i helsa, sier han.

– Eldrebølgen er det fineste vi har oppnådd i Norge. Eldre lever lengre og rikere liv. De er sunnere, mer aktive og er mer involvert i samfunnet. Eldrebølgen viser at ting fungerer veldig bra.

Han viser til en mellomløsning mellom å bo hjemme og på sykehjem, en modell der man har sin egen leilighet, og der helsepersonell har døgnvakt.

Av de som bodde fast på norske sykehjem i 2016, hadde over 80 prosent demens. Svært ofte hadde de andre sykdommer i tillegg – lunger, hjerte, diabetes, kreft, revmatisme, blant annet. 28 prosent av de som døde på et sykehjem i 2016, hadde vært der mindre enn seks måneder. Gjennomsnittet bodde der i to år. Kvinnene var i gjennomsnitt 87,5 år da de døde, mennene 85,2. Tallene er ikke helt nøyaktige, og ikke alle små kommuner er med.

Ifølge Folkehelseinstituttet lever i dag 101.000 mennesker i Norge med demens, og det er forventet at tallet vil være dobbelt så høyt i 2050. Demens øker med alderen. Når gjennomsnittsalderen øker, vil tallet på mennesker med demens også gjøre det.

Det er vanskelig å se for seg at de som i dag har langtidsplass på et sykehjem, kunne klart seg lenger hjemme – eller vært kandidater for en omsorgsbolig med helsepersonell. Og det er vanskelig å se for seg at færre vil trenge sykehjemsplass framover.

Enten må man bygge flere sykehjem, og velge bort noe annet, eller man må åpent gå inn for at færre får tilbudet. Da vil flere pårørende, som ofte selv er eldre, måtte ta større ansvar større deler av dagen, og flere blant de eldste, vil måtte klare avslutningen av livet med mindre helsehjelp.

Med mindre det blir slik at vi ikke bare lever lenger, men også forblir friske og ganske selvgående til siste åndedrag. Men med mindre politikerne i Stavanger vet at det blir slik, må de nesten ta høyde for at vi fremdeles kommer til å bli pleietrengende til slutt, selv om vi blir noen år eldre før det skjer.

Publisert: