Vi trenger å snakke om Lyse

AFTENBLADET MENER: Lyses rekordresultater og lave utbytte til kommunene bør føre til en debatt om hvordan ekstrainntektene skal forvaltes.

Konsernsjef Eimund Nygaard i Lyse og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Forrige uke ble det klart at Lyse-konsernet hadde et årsresultat etter skatt på 2137 millioner kroner i 2021. Dette var en oppgang fra 354 millioner kroner året før.

Forklaringen er de høye kraftprisene, men også at Røldal Suldal Kraft-anlegget kom inn i Lyse sin portefølje etter at Hydro og Lyse etablerte det felles kraftselskapet Lyse Kraft DA i slutten av 2020.

Hydro eier 25 prosent av dette selskapet, og fikk derfor over 700 millioner kroner av årsresultatet. De 14 eierkommunenes andel er 1357 millioner kroner. Denne andelen var på 290 millioner kroner året før.

Men alle disse pengene havner ikke hos kommunene. Utbyttet til eierkommunene øker «bare» med 20 millioner kroner, til 650 millioner kroner. Forklaringen på dette er at Lyse vil holde igjen på utbyttene i gode år for å ha penger tilgjengelig i år med lavere inntjening.

Ifølge Lyses utbyttepolitikk kan 60 prosent av årsoverskuddet etter skatt utbetales til eierne. Den delen av årsoverskuddene som holdes tilbake skal brukes til investeringer for å sørge for vekst i selskapet.

I gode år har det blitt utbetalt noe mindre enn 60 prosent, mens det i svakere år har blitt betalt ut noe mer enn 60 prosent. Dette er for at det skal jevnes ut over tid.

Sånn sett er dette i tråd med retningslinjene for eierstyring. Men dette er likevel ikke et normalår eller et normalt resultat.

Nylig annonserte Lyse at de hadde inngått en avtale om å kjøpe Ice Group Scandinavia, Norges tredje største leverandør av mobilnett.

Dette kom etter at det i høst ble det klart at Lyse kjøpte 5G-frekvenser verdt 724 millioner kroner.

Dette er selvsagt i tråd med ambisjonen om at Lyse skal være et kommersielt selskap som skal sørge for vekst som skal komme eierkommunene til gode også framover. Men det er ingen garantier for at oppkjøpet av Ice vil bli en suksess. Lyses satsinger og tap på Smartly, LNG og Noreco er eksempler på at ikke alt Lyse tar i blir til gull.

I bystyremøtet i Stavanger 31. januar foreslo Venstre og Høyre å gjøre en engangsdobling av utbyttet fra Lyse. Og at den andelen som Stavanger kommune mottok burde gå direkte videre til innbyggerne i Stavanger.

Det styrende flertallet argumenterte mot.

Lyse vil også dette året sannsynligvis levere rekordresultater på grunn av høye strømpriser.

De lave utbyttene til kommunene og en potensielt risikabel investering både vil og bør føre til en bred debatt om Lyses utbytter og hvordan ekstrainntektene skal forvaltes, i alle eierkommunene.

Publisert: