Den vanskelige maten

LEDER: Uansett hva årsaken måtte være, er det viktig at det jobbes med å redusere antallet underernærte på sykehjem i Stavanger.

Komler fra sentralkjøkkenet på Stokka sykehjem. Mange sykehjemspasienter i Stavanger får i seg for lite mat.
  • Aftenbladet
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Risikoen for å bli underernært på sykehjem er større i Stavanger enn i Norge totalt, og tallene er også høyere enn andre kommuner i Sør-Rogaland.

Underernærte personer har økt sykdomsbyrde, forkortet forventet levetid, økt risiko for komplikasjoner, forverret fysisk og kognitiv funksjon og redusert livskvalitet. I tillegg har underernærte personer redusert toleranse for behandling. Pasienter som er underernærte ligger lenger på sykehus, ifølge Helsedirektoratet.

Det finnes med andre ord en haug med gode grunner til å undersøke, analysere og foreslå mulige løsninger på problemet. Samtidig er det nok også grunn til å være realistisk.

Det helt sentrale spørsmålet
om hvorfor Stavanger skiller seg
negativt ut, trenger å besvares.

Det er vel kjent at mange eldre mister matlysten. Årsakene til dette er sammensatte, og tiltakene som kan settes inn mot problemet vil aldri kunne løse det fullt ut. Men det er, som en artikkelserie i Aftenbladet den siste tiden viser, viktig å jobbe med det.

For mat og helse er selvfølgelig tett forbundet. Både for den enkelte og for samfunnet er det en stor gevinst å hente dersom beboere på sykehjem får i seg tilstrekkelig og riktig mat.

– Enten vi bor på et sykehjem eller hjemme, liker vi å dekke et koselig bord og være i trivelig lag når vi spiser. Gleden ved å spise og drikke i godt lag har vi med oss gjennom livet. Hvor godt et samfunn blir, reflekteres i hvor godt vi tar vare på våre eldre.

Det sier Ingelin Testad, leder av det regionale kompetansesenteret for eldremedisin. Hun skulle gjerne sett at det var egne kjøkken på flere sykehjem.

I dag blir mye av middagsmaten til sykehjemmene i Stavanger produsert ved storkjøkkenet på Stokka sykehjem, vakuumpakket og fordelt kald til oppvarming på andre sykehjem. Det er kun middagen, det vil si om lag 35 prosent av kaloriene en pasient eller beboer skal ha i seg i løpet av en dag, som blir levert på denne måten.

Koselige rammer rundt måltidene og eksperimenter som med appetittvekkende farge på serviset er positivt, men kanskje ikke tilstrekkelig. Det helt sentrale spørsmålet om hvorfor Stavanger skiller seg negativt ut, trenger likevel å besvares. Er pasientene i Stavanger eldre og sykere enn i andre kommuner nær oss? Eller er det helt andre grunner som ligger bak?

En alternativ forklaring kan være at Stavanger rett og slett har bedre data enn mange andre kommuner, og dermed avdekker mer underernæring. Men uansett hva som ligger bak, er det positivt at dette spørsmålet står høyt på agendaen. Det vil både de eldre og samfunnet tjene på.

Publisert: