Barnas hverdag

AFTENBLADET MENER: 82 prosent av alle førsteklassinger går i SFO. De har lange dager. Det må være utgangspunktet for alle diskusjoner om lekser for de minste.

På Madlavoll skole har de minste elevene bare leselekser.
  • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:

I september vedtok politikerne som sitter i utvalget for oppvekst og utdanning at alle skolene i Stavanger skal diskutere lekser. Skal de være en leksefri skole, en lekseredusert skole, skal de gi lekser på en annen måte enn den tradisjonelle?

Her skal politikerne i det minste ha ros for at de ikke bestemmer over hodene på skolene. Skolepolitikken er ellers et av få områder hvor politikere kan påvirke og styre i detalj, noe de dessverre ofte faller for å gjøre. Til stor frustrasjon for de mange fagfolkene som jobber i skolen og kjenner hvor skoen trykker. Når det gjelder lekser, er meningene blant lærere delte.

Forskning viser at lekser har liten effekt på barnetrinnet, og bare litt effekt på ungdomstrinnet og videregående. I tillegg er det sånn at lekser fungerer best for de som har ressurser nok hjemme til å få hjelp når de trenger det.

Les også

Flere skoler har kuttet ned på leksene: Disse elevene har bare leselekser

Det største spriket i norsk skole går nettopp der - mellom de som kommer fra familier som er sterke sosialt og økonomisk, og de som ikke gjør det. Det er selvsagt et mål for skolen å gjøre forskjellene mindre. At alle barn skal få gode sjanser til å bli hva de vil, mest mulig uavhengig av hvilken familie de er født inn i. Lekser hjelper ikke på dette, de er heller med på å forsterke eksisterende forskjeller. Og lekser i andre fag enn lesing, er også ofte kilder til konflikt i familien.

Men viktigst likevel, er det at alle leksediskusjoner tar utgangspunkt i hvordan de minste skolebarnas hverdag faktisk er. 82 prosent av alle førsteklassinger går i SFO, for mange familier betyr det at barna først er hjemme en gang mellom fire og fem på ettermiddagen. Så skal middag lages og spises, før det er to-tre timer igjen av dagen.

I tillegg har vi et sivilt samfunn vi er stolte av, med fotball, håndball, dans, korps og speider. Ungene er ikke veldig store før de også får prøve seg her. Det er aktiviteter som i stor grad er drevet av frivillige voksne, på fritiden. Det betyr at aktivitetene må foregå etter skoletid.

Det er ikke urimelig å tenke at vi må sørge for at de minste skolebarna får rom til å puste i hverdagen, til å være for seg selv, eller med dem de velger å være med. Vi kan ikke beslaglegge hele dagen deres med læring og organiserte aktiviteter.

Tradisjonelle lekser for de minste hører til i en tid hvor noen voksne er hjemme når skoledagen slutter, og det er noen timer til middag og andre aktiviteter begynner. Sånn er det ikke for de fleste lenger. Vi skylder barna å ta leksediskusjonen med det utgangspunktet.

Publisert:
  1. Leksefri
  2. Skolepolitikk
  3. Skole og utdanning

Mest lest akkurat nå

  1. – Vi har alltid stilt opp for selskapet når det trenger det

  2. Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i oljestreiken

  3. Sandnes-gjeng gikk på isbreen tre dager før dødsulykken: – Blir jo helt satt ut

  4. 26-åring pågrepet i større narkotikasak på Jæren

  5. Ny rapport: Disse stedene i Stavanger er mest utsatt ved ekstremregn

  6. Tok avskjed med Tor Martin (19) fra Hommersåk: – En gledesspreder