Stavanger må få medisinstudium

LEDER: Norge utdanner for få leger. Når kapasiteten utvides bør det skje i det framoverlente medisinske miljøet ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Overlege og professor II, Stein Ørn, er en av frontfigurene i arbeidet med å få medisinutdanning til Stavanger.
 • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

I slutten av september la et regjeringsoppnevnt ekspertutvalg fram en rekke forslag til ordninger som kan sikre at flere av legene som trengs i Norge, blir utdannet her i landet. Mer enn 40 prosent av dagens studenter utdannes nå i utlandet. Utvalget, som ble ledet av medisinprofessor Hilde Grimstad, foreslår å utvide norske studieplasser fra 646 til 1046.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) sier til regjeringens eget nettsted at utdannelse utenlands er bra, men at de utdannes til et annet medisinsk system enn vårt.

Vi deler ikke utvalgets og statsrådens skepsis til studier utenlands, men er enige i at kapasiteten i Norge må økes. Det ønsker også det medisinske miljøet, men der starter også både profesjons- og lokaliseringsstriden.

Utvalget er både utydelig og delt i spørsmålet om hvem som skal ha rett til å utdanne leger i dag. Langt på vei synes de at dagens ordning, der universitetene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo har enerett på å utdanne leger, er god nok. Samtidig roser de det eksisterende samarbeidet mellom Universitetet i Bergen (UiB), UiS og Stavanger Universitetssjukehus (SUS). Blant annet nyter UiB godt av en rekke viktige praksisplasser i Stavanger.

Les også

Ordfører Helgø: – Nærmere har Stavanger aldri vært et medisinstudium

Da UiS markerte sitt 15-årsjubileum i slutten av forrige måned understreket dagens festtaler, professor II Stein Ørn, at den medisinske kompetansen i vår region har vært undervurdert og underkommunisert. Han pekte på det sterke allmennlegemiljøet i regionen og en rekke andre forhold som gjør UiS til et kompetent og et annerledes studiested for medisin. Hovedbudskapet var at en medisinutdanning til Stavanger vil løfte hele det medisinske miljøet i landet.

Les også

Aftenbladets bragdpris til Stein Ørn

Ørn argumenterer godt og riktig. Vi kan legge til det unike fysiske nærheten som kommer mellom det nye sykehuset og universitetet, det helseteknologiske fagmiljøet vi har i byen og den store forskningskompetansen som er opparbeidet ved UiS/SUS. Det er allerede flere gode utdanninger ved UiS’ helsevitenskapelige fakultet, så grunnlaget er der.

Rektor Klaus Mohn minnet i sin hilsningstale ved samme anledning om at det alltid har vært kvalitetskrav som har ligget til grunn for etableringen av UiS og veksten ved universitetet. Et fullverdig medisinstudium ved UiS er ikke en lokaliseringssak. Derimot er det en nasjonal sak, der det ikke er snakk om å ta noe fra andre studiesteder. Her handler det bare om å gi Norge noe nytt og noe bedre.

Les også

 1. – Derfor må legeutdanningen i Stavanger legges til UiS, og ikke til UiB!

 2. Stein Ørn blir professor

Publisert:

Medisinutdanning

 1. Det blir ikke medisin­utdanning i Stavanger. Makten kikker ikke vår vei

 2. Fagfeller om medisin­utdanning ved UiS: – Vi trenger fornyelse innen legeutdanning i Norge

 3. Tajik går inn for medisin­utdan­ning i Stavanger

 4. Styrevedtak i Helse Stavanger gir nytt håp om medisin­utdanning på UiS

 5. Regionen vår trenger neppe et eget lobby-kontor i Oslo

 6. 16 ordførere har signert opp­rop for medisin­utdanning i Stavanger

 1. Medisinutdanning
 2. Universitetet i Stavanger (UiS)
 3. Medisin
 4. Iselin Nybø
 5. Leder