• Noe av det norske barnehagelærere er best på, er å se når og hvordan barn trenger hjelp inn i lek med andre. Jon Ingemundsen

Tillit og støtte virker

LEDER: Stavanger kommune og Stavangerprosjektet satser på kunnskapen til de som jobber i barnehagene. Det er bra for barn.