Tillit og støtte virker

LEDER: Stavanger kommune og Stavangerprosjektet satser på kunnskapen til de som jobber i barnehagene. Det er bra for barn.

Noe av det norske barnehagelærere er best på, er å se når og hvordan barn trenger hjelp inn i lek med andre.
  • Leder
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

«Tidlig innsats» har de siste årene blitt brukt nærmest som en trylleformular på alt noen vil fikse, enten det er Pisa-resultatene i norsk skole, frafallet i videregående, gutter som sliter, eller alt man ellers måtte ønske å endre i norsk skole og oppvekstforhold. Begrepet har blitt utvannet og utslitt. Det kan bety hva som helst og ingenting.

I den ene enden finner vi et nesten rendyrket, instrumentelt syn på barn, der alt kan fikses, bare man begynner tidlig nok. I et slikt syn blir det sjelden stilt spørsmål ved systemet, ved skolen, eller ved samfunnets forventninger til barn og unge. Problemer og avvik blir forklart og søkt løst ved å fikse på noe ved eller i barna selv.

Å kalle det uheldig, er å være svært diplomatisk.

Les også

Barns modning betyr noe

En bedre hverdag

Men i den andre enden kan «tidlig innsats» selvsagt også ha stor verdi for barn som sliter - det kan gi dem en bedre hverdag og en bedre barndom. I Stavanger kommune kommer de fleste henvisningene til hjelpetjenesten PPT nå fra barnehagene og de første årene på barneskolen. Forsker Elin Reikerås ved lesesenteret på UiS, peker på kommunens årelange innsats på kompetanseheving i barnehagene som en av grunnene. De ansatte skal ha fått bedre kunnskap om barns utvikling og i å se hvert barn med et oppmerksomt og faglig blikk.

Reikerås er også leder for Stavangerprosjektet, som har fulgt over 1000 barn fra de var to og et halvt og til de i vår var ferdige med femte klasse. Det er ansatte i barnehagen, de som kjenner barna og følger dem i hverdagen deres, som har stått for datainnsamlingen.

Gjennom prosjektet har man blant annet sett at små barn som strever med språket, fort faller utenfor leken.

Les også

Tidlig innsats starter i barnehagen, og den viser seg å virke

Les også

Språksvake toåringer faller utenfor leken

Les også

Vet for lite, men er på god vei

Tilliten til de som står nærmest

Barnehagene og barnehagelærerne i Norge har lange og stolte tradisjoner i å verdsette lek. Noe av det barnehagelærerne våre er best til, er å se når og hvordan de kan hjelpe barn inn i lek, hvordan de forsiktig kan styre lek over i bedre spor, og hvordan de kan støtte barn som trenger det, til de selv klarer komme i lek med andre. Det betyr at de på sitt beste kan klare å hjelpe barn som trenger noe ekstra, uten å ta dem helt ut av den vanlige, gode barnehagehverdagen.

Både Stavangerprosjektet og Stavanger kommunes satsing på barnehagelærere har noe å lære andre: tillit og støtte til de som kjenner barnas hverdag best, og ønsket om å hjelpe barn som sliter til å få en bedre hverdag, her og nå. Der det betyr noe for barna selv.

Publisert: