• President Donald Trump brukte for første gang det ovale kontor som scene for en tale til nasjonen. Bare fire ganger tidligere har Trump gått direkte på tv for å snakke til befolkningen. Talen om sikkerhet ved grensen til Mexico var mer behersket enn vanlig fra Trump, men vil trolig ikke endre noe på den fastlåste situasjonen i Kongressen, mener Aftenbladet. CARLOS BARRIA, Reuters/Scanpix

Krisen er skapt av Trump

Aftenbladet mener: Donald Trump ville vært enda farligere hvis han oftere hadde latt andre bestemme hva han skulle si. Talen til nasjonen om grensesikkerhet viser dette.