• Juryen av lekmenn og -kvinner i Nokas-saken i Gulating lagmannsrett trekker seg 16. januar 2007 tilbake for å avgjøre skyldspørsmålet for 13 tiltalte. Slik burde det fortsatt være. Fredrik Refvem

Feil å fjerne juryordningen

AFTENBLADET MENER: Samtidig som befolkningen er høyere utdannet enn noensinne, mener politikerne at de samme menneskene ikke lenger er egnet til dømme sine likemenn og -kvinner.