Stygt, Stavanger!

AFTENBLADET MENER: Ytringsfriheten må gjelde også i Stavanger kommunes lokaler. Selv om Stavanger utvikling ikke liker det som kanskje kan bli sagt.

Rogaland kunstsenter på Nytorget, der et debattmøte om byggeplanene for området aller nådigst skal få avholdes.
Publisert: Publisert:
iconLeder
Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Stavanger Aftenblads meninger og analyser.

Stavanger utvikling, som er et kommunalt foretak, liker ikke alle sider av debatten rundt riving og nybygg på Nytorget i Stavanger. Derfor ville de nekte Rogaland Kunstsenter å låne ut sine lokaler til et slikt møte. Stavanger utvikling eier det huset, og ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) er styreleder i Stavanger utvikling. Det hører med til historien at Stavanger utvikling også er en av utbyggerne bak den nye planen for Nytorget.

Les også

Nektet å låne ut lokale til debattmøte om Nytorget

De sendte denne mailen til Kunstsenteret om saken: «Vi har forstått at det nå planlegges nytt møte vedrørende C11 og kampen mot riving av politihuset. Vi har ingen problemer med at det føres en diskusjon rundt dette, men vår erfaring fra sist møte og måten aktørene opptrer på gjør at vi ikke mener dette tjener den offentlige diskusjonen. Som huseier ber vi derfor om at det ikke gis anledning til å låne ut lokalene til denne type arrangement. Dette omfatter hele huset, inkludert kafédriften.»

Det er Stavanger Arkitektforening som ønsker å holde møtet.

Daglig leder Hans Kjetil Aas i Stavanger utvikling forklarer at «det har vært en del debatt i media av grupperinger som har sine spesielle meninger og feil faktagrunnlag om Nytorget. jeg ble gjort oppmerksom på at de skal ha møte i våre lokaler, og det syns jeg var upassende.»

Aftenbladet spurte ordføreren om ikke dette smaker av sensur, og sendte over mailen. Ordføreren tok kontakt med Aas, som ringte Aftenbladet tilbake. Han hadde ombestemt seg. Nå mente han det kom litt uheldig ut, med den mailen, og at de burde ha sjekket om det var et åpent møte. Og at «de kan få bruke lokalene denne gang, med forutsetning at vi blir invitert inn for å holde innlegg.»

De setter fremdeles betingelser, altså, som kommunal huseier.

Myndigheter, som kommunen, skal legge forholdene til rette for en åpen og opplyst samtale. Det står i Grunnloven. Her kan det kanskje tenkes at Stavanger utvikling ikke syntes samtalen ble opplyst nok, med mindre de selv deltok med sine synspunkter?

«Ytringsfrihetsbyen Stavanger», er pikant nok ett av prosjektene som skal jobbes fram mot det store 900-årsjubileet for byen i 2025. Kommunale Sølvberget bibliotek og kulturhus står bak prosjektet. De bør legge inn et seminar for kommunens egne folk også.

For det kan i alle fall tenkes at ytringsfrihet også i Stavanger kommune er lettere å snakke om enn å stå for i praksis.

Det finnes ingen gode unnskyldninger her. Det er bare stygt.
RETTELSE: Vi skrev først at Sølvberget også er et kommunalt foretak. Det er de ikke lenger. Fra 2021 ble de tilbakeført til ordinær kommunal drift. Vi rettet dette 27.02.2023 klokka 09.24

Publisert: