LEDER: For tidlig med full-pris på Tau-ferja

Det er ikke på Tau-ferja morgendagens avgiftsregime for elbiler skal vedtas.

Publisert:

Elbiler skal fortsatt betale halv pris på Tau-ferja. Foto: Marie von Krogh

Leder

Salget av elbiler i Norge øker. I september utgjorde elbilsalget 29 prosent og Rogaland er blant fylkene med høyest andel elbiler. I fjor hadde elbiler 17 prosent markedsandel av nybilsalget, og det er grunn til å si at elbil-politikken er vellykket.

Per i dag har elbiler ingen moms og engangsavgift ved kjøp, de kjører gratis i bomringen og parkerer billigere. Lenge slapp også elbilene å betale på Tau-ferja, men i 2016 strammet fylkespolitikerne inn og elbilen betaler nå om lag halv pris.

Les også

Tau-ferja blir dyrere for alle

Fordi Tau-sambandet de neste to årene blir langt dyrere å drifte, er billettprisene igjen blitt en het potet. Bare ett ferjeselskap, Norled, ønsker å drive Tau-sambandet fram til 2019 og Ryfast-åpning. For å øke billettinntektene foreslår fylkesrådmannen i år, som i 2016, at elbilene må betale full takst.

Gratis bom, billigere ferje og ingen engangsavgift er gulrøtter for å få opp elbilandelen. Tiltakene virker - og utslippene fra transport går ned. Elbilen er også et rimelig klimatiltak, blant annet slått fast i en analyse av Miljødirektoratet.

På pris er ikke elbiler konkurransedyktige uten subsidier ennå, men salget øker og ny teknologi utvikles raskt. Om få år kommer elbilens rekkevidde trolig til å være større og ulempene ved å kjøre elektronisk færre.

Antallet gulrøtter til elbilistene kan derfor etter hvert reduseres, men fylkesrådmann er vel ivrig når han allerede nå vil innføre fullpris for elbiler på Tau-ferja. Vi synes også regjeringen haster av sted med å foreslå engangsavgift for elbiler – basert på vekt – allerede i statsbudsjettet for 2018.

Skal målet om å fase ut bensin- og dieseldrevne biler nås, må ikke gulrøttene fjernes så snart de begynner å virke. Det hører også med til historien at flertallet i Stortinget varsler en forpliktende regel om at nullutslippskjøretøy ikke skal betale mer enn 50 prosent av bompenger, ferje og parkering. Derfor blir det feil å innføre noe i Rogaland som snart kan stride med en slik regel.

Da har vi mer sans for forslaget om å legge på noen kroner på hver eneste billett på Tau-ferja.

Fylkesvaraordfører Marianne Chesak, Ap, sammen med Venstre, MDG, KrF og Frp, sikret tirsdag flertall i fylkesutvalget for dette forslaget, og vi regner med at fylkestinget går for det samme 24. oktober.

Les også

Elbilforeninga: - Full pris for elbil på Tau-ferja strir mot både nasjonale og regionale vedtak

Les også

Ordføreren raser over full pris for el-bilar

Publisert: