Gi far rett til egne penger!

LEDER: Det er på høy tid at fars rettigheter til foreldrepenger løsrives fra mors jobbsituasjon.

Far har ikke uten videre rett på foreldrepenger utover fedrekvoten. Det må endres.
  • Stavanger Aftenblad
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Dersom far nå, i 2019, vil ta ut en større del av foreldrepermisjonen enn den tilmålte fedrekvoten, er han avhengig av at mor samtidig går ut i jobb eller studier på fulltid. Denne begrensningen gjelder bare far.

Samlet foreldrepermisjon er på 49 uker i 100 prosent, eller 59 uker i 80 prosent. Velger mor og far 100 prosent, er 15 uker reservert hver av dem, tre uker før fødsel er mors svangerskapspermisjon, og 16 uker kan de fordele som de vil. Hvis altså mor enten er i full jobb, studerer på fulltid, eller kombinerer jobb og studier på en måte som tilsvarer fulltid. Jobber mor redusert, blir fars andel foreldrepenger i hans permisjon redusert tilsvarende, selv om han jobbet fulltid før permisjonen.

Dette er også et av forholdene hvor norske myndigheter er i utakt med EØS- lovverket, og her gjelder det kjønnsdiskriminering. Norge har blitt dratt inn for EFTA-domstolen for denne praksisen.

EØS-avtalen har likebehandling som grunnprinsipp. Når norske myndigheter systematisk og ulovlig forskjellsbehandler kvinner og menn, er det ESAs jobb å stille dem til ansvar, sa ESA-president Bente Angell-Hansen i 2018, etter at samtaler med norske myndigheter ikke hadde ført til enighet. ESA er kontrollorganet som skal se til at EØS-reglene blir fulgt.

Norske myndigheter mener reglene for foreldrepenger faller utenfor rammene av det likestillingsdirektivet handler om. Dessuten mener de at regelen positivt stimulerer kvinner til å være i full jobb mens far tar ut foreldrepermisjon, og at reglene dermed bidrar til et mer likestilt arbeidsliv. Dermed, er den norske holdningen, kan forskjellsbehandlingen forsvares. EØS er ikke enige. Dom i saken lar vente på seg.

Politisk er dette med jevne mellomrom en het potet. For selvsagt er det urimelig. Hver for seg vil alle regjeringspartiene endre dette. Men reglene har blitt stående.

Det handler om penger. I 2018 anslo daværende barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland summen til 800 millioner kroner årlig.

Det, har Ap påpekt, kunne man ta inn ved å fjerne kontantstøtten, som på samme tid utgjorde nesten det dobbelte.

Å fjerne kontantstøtten var Brochmann-utvalgets sterkeste anbefaling for å fremme integrering i Norge - for støtten holder innvandrerkvinner utenfor arbeidslivet og barn borte fra barnehagen. Kontantstøtten bør fjernes.

Regelen i foreldrepengeordningen som diskriminerer far, må fjernes. Den hører ikke hjemme i Norge i 2019. Det er flaut om EFTA-domstolen må fortelle oss det.

Publisert:
  1. Foreldrepermisjon
  2. EFTA-domstolen
  3. Likestilling

Mest lest akkurat nå

  1. Kvinne brukte superlim på naboens elbil-lader

  2. Trafikkuhell i Hillevåg

  3. Et enkelt Messenger-spørsmål fra en slektning ble til et mareritt for Rune Nedrebø

  4. Nå herjer tidligere Viking-talent: – Alltid visst at jeg har det i meg

  5. Hadia Tajik-erstatter klar for Stortinget – tre kandidater til maktrolle i Rogaland

  6. Bare tre skolegårder pusses opp neste år